top of page

Tehisintellekt

Tehisintellekt on süsteem, mis põhineb autonoomsel, õppimisvõimelisel tarkvaralisel algoritmil. Loe lähemalt Eesti avalikus sektoris rakendatud tehisintellektiprojektide, krattide eetilisuse tagamise ning keeletehnoloogia kohta. Siia on koondatud ka krattide valdkonna koolitused ja juhendmaterjalid. 

Mis on tehisintellekt ehk kratt?

Uuri, mis on tehisintellekt ja miks seda Eesti avalikus sektoriks tihti kratiks kutsutakse. Saa teada, kuidas me Sinu õigusi tagame, et loodud lahendused oleks eetilised ning kuhu on krattide valdkond arenemas.

Kuidas Eestis tehisintellekti rakendatakse?

Uuri täpsemalt, milliseid projekte on Eestis läbi viidud, kuidas erinevaid lahendusi taaskasutada ning millist tuge me asutustele pakume.

Mis on keeletehnoloogia?

Loe täpsemalt, kuidas aitab keeletehnoloogia meie kõigi igapäevaelu paremaks teha ja tagada õiglasema ühiskonna. Saa teada, kes Eestis keeletehnoloogia arendamisega tegelevad ning mida lähiaastatel oodata on.

Koolitused

Avasta andmete ja krattide maailma läbi koolituste. Igal aastal tellime kümmekond koolitust ning avaldame jooksvalt nende salvestused koos materjalidega.

bottom of page