top of page

Krattide arendamine

Lehele kogutud kratiteemalised koolitused annavad osalejale ülevaate ja teadmised kratiprojekti arendamisest. Koolitused on mõeldud enim kratiprojekti tellijale. Koolituste nimekiri on jooksvalt täienev.

Kratisõbraliku tarkvaraarenduse töötuba 

Antud koolitusel pannakse rõhku masinõppe projektidest saadud kogemustele, millele tuginedes on hea teha järeldusi ning saada õppetunde tulevaste projektide tarvis. Lisaks on koolitusse põimitud ka praktiline osa, mille käigus saab uusi teadmisi kinnistada. Koolituse eesmärk oli tuua näiteid varem läbiviidud kratiprojektidest ja lahendada probleeme interaktiivselt.

Koolitaja: Tiit Sepp

Koolituse aeg: 11.01.2022

Tehisintellekti rakendamise töötuba 1

Tehisintellekt on üha populaarsemaks muutuv tehnoloogiavaldkond, mille abil on võimalik kasvatada ettevõtete loodavaid lisanväärtusi ning lisada efektiivsust avaliku sektori tööprotsesside voogu. Tehisintellekti tehnoloogiatest väärib enim tähelepanu masinõppe meetod, mille käigus on süsteem võimeline andmete põhjal õppides lahendama teatud ülesandeid, ilma et lahendamise algoritm oleks süsteemi sisse programmeeritud. Antud teema tutvustamiseks viidi läbi koolitus tehisintellekti rakendamisest.

Koolitajad: Tiit Sepp ja Dage Särg

Koolituse aeg: 25.01.2022

Tehisintellekti rakendamise töötuba 2

Koolitus “Tehisintellekti rakendamine 2” on "Tehisintellekti rakendamine 1" jätkukoolitus. Kõigepealt tuletatakse meelde esimeses osas läbitud teemad ning siis jätkatakse spetsiifilisemalt andmete ettevalmistamise ja nende kasutamisega masinõppe projektis. Kuna andmed on taolistes projektides võtmetähtsusega, siis ei piirdutud koolitusel vaid teooria ning kogemuste jagamisega, vaid osalejatel oli reaalne võimalus käised üles käärida ning päriselt andmetega töötamist katsetada.

Koolitajad: Anna Laaneväli ja Dage Särg

Koolituse aeg: 14.02.2022

Lihtsalt ja arusaadavalt keeletehnoloogiast

Koolituse eesmärk on tutvustada keeletehnoloogiat ja selle rakendusvõimalusi. Koolitusel selgitatakse, mis on keeletehnoloogia (kõnetuvastus ja -süntees, dialoogsüsteemid ning tekstianalüüsi vahendid) ning näidatakse, millised lahendusi on olemas ja kuidas neid saaks ära kasutada, näiteks ligipääsetavuse parandamisel. Ühtlasi räägitakse, milliseid andmeid keeletehnoloogia vajab ja mida võiks tulevikus keeletehnoloogialt oodata. Koolituse viis 14.12.2021 läbi Eesti Keele Instituut.

Automaatne info eraldamine eestikeelsest tekstist 

Koolitusel keskendutakse eestikeelsest tekstist automaatsele info eraldamisele. Tutvutakse olemasolevate töövahendite, nende rakendusvõimaluste ning eesti keele iseärasustega automaattöötluse seisukohast. Koolitus on mõeldud projektijuhtidele. Teises koolituse osas käsitletakse muuhulgas teksti segmenteerimist, aja- ja nimeüksuste tuvastamist ja oma nimeüksuste lisamist, leksikonide loomist ja teksti lemmatiseerimist kasutades EstNLTK teeki.

Koolitaja: Dage Särg

Koolituse aeg: 08.10.2020, 27.10.2020

Kratisõbralik tarkvaraarendus 

Koolituse eesmärk on anda arusaam sellest, kuidas on üles ehitatud üks masinõppeprojekt, mille poolest see erineb tarkvaraarendusprojektidest ning mis on eeldused selleks, et projekt saaks ellu viidud võimalikult efektiivselt ja kõrge õnnestumistõenäosusega.

Koolitaja: Markus Lippus

Koolituse aeg: 12.11.2020

Masinnägemise projekti läbiviimisest

Koolitusel keskendutakse sellele, mida on vaja masinnägemise projekti läbiviimiseks ja rakendamiseks, milliseid erinevaid lähenemisi on olemas, mis on märgendamine, mis on CNN, YOLO ja palju muud.
Koolitaja: Taavi Tammiste

Koolituse aeg: 17.09.2020

Kõnetuvastusest ja kõnesünteesist

Koolitus keskendub kõnetuvastusele ja -sünteesile nii tehnoloogilisest kui praktilisest küljest. Koolituse käigus käiakse üle olulisemad tehnilised aspektid ning mõisted, et koolituse läbinu suudaks panna erinevaid lahendusi konteksti ning räägitakse kõnetehnoloogia rakendamise võimalustest ja puudustest.

Koolitaja: Markus Lippus

Koolituse aeg: 10.09.2020

Andmeteaduse projekti läbiviimine

Koolituse eesmärgiks on anda avaliku sektori projektijuhtidele ülevaade andmeteaduse projektidest ning sellest kuidas neid paremini läbi viia. Eelkõige keskendutakse koolitusel andmeteaduse projektide PoC faasile, kus määramatus on veel väga suur. Koolitus on kolmeosaline.

Koolitajad: Andres Koitmäe, Eva Sula, Märt Ridala

Koolituse aeg: 28.11.2019

Ülevaade kratist tehnoloogilisel tasemel ning andmete kontroll ja ettevalmistamine

Krati projektijuhtimise koolitusel keskendutakse sellele, kuidas aru saada, mida on võimalik olemasolevate andmetega ära teha ning kuidas võimalikult kiiresti ja efektiivselt valideerida masinõppe kasutusjuhte. Teises osas keskendutakse andmete ettevalmistamisele ning sellele, kuidas viia läbi esialgne andmete kontroll ja hinnata, kas projekti jaoks on piisavalt andmeid.

Koolitaja: Taavi Tammiste

Koolituse aeg: 13.-14.06.2019

bottom of page