top of page

Uudised

Avaandmete mõjuhinnang 2022

16.01.2023

Detsembris viis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium läbi kolmanda üleüldise avaandmete mõjuhinnangu mitmete avaliku sektori asutuste seas. Andmehaldusele ja avaandmetele keskendatud mõjuhinnangu eesmärk on anda sisendit avaandmete valdkonna paremaks koordineerimiseks, kesksete tegevuste planeerimiseks ja nii asutustele kui ka taaskasutajatele toe pakkumise võimaldamiseks. Lisaks annab mõjuhinnang ülevaate avaandmete valdkonnast 2022. aasta seisuga... Loe rohkem

Why Bürokratt chose the model of open development

07.12.2022

You can read about open-source software development from Wikipedia, but at the time of publishing this article, Wikipedia does not yet have a page to cover open development. So this is kind of an uncharted territory yet. For us, open development means being completely public regarding to pretty much everything. True, we don’t publish our contracts with partners, etc, but you can find everything else from here... Loe rohkem

Anneta kõnet

28.11.2022

Säilitame koos eesti keelt ning panustame kõnetehnoloogia arengusse.
“Anneta kõnet” projekti käigus on kõigil täisealistel eesti keelt kõnelevatel inimestel võimalus annetada oma kõnet, panustades seeläbi eesti keele säilimisse ning kõnetehnoloogia kiiremate lahenduste jõudmiseni meie igapäevaellu. Oma kõnet on oodatud annetama nii eesti keelt emakeelena, eesti keelt võõrkeelena kui ka erinevaid eesti murdekeeli kõnelevad inimesed. Rääkida võib nii etteantud teemadel kui ka vabalt valitud teemal. Ootame võimalikult loomulikku ja igapäevast kõnepruuki ning ka slängi... Loe rohkem

Esimesed riiklikud andmeteaduse taibutalgud

08.11.2022

Avaliku sektori ees seisab suur arv väljakutseid ning kõikidel asutustel on nad erinevad. Kui üks asutus otsib paremat platvormi kliendiga suhtlemiseks, teine püüab protsesse automatiseerida ning kolmas soovib tuleviku prognoosida, siis kunagi ei saa nende probleemidel olla üht ja sama lahendust, kuid võib olla üks ja sama viis, kuidas lahenduseni jõuda ning selleks on andmeteadus... Loe rohkem

Andmehalduse tööriist RIHAKE parandab andmete leitavust

07.11.2022

RIHAKE toetab asutust andmete haldamisel. See võimaldab kirjeldada asutuse andmestikke ja nende sisu, andmestikes kasutatavaid klassifikaatoreid ja loendeid ning koostada andme- ja ärisõnastikke. Nõnda annab see asutusele selge ülevaate andmetest, mida ta avalike ülesannete täitmiseks töötleb.

RIHAKE vastab täielikult riigi andmekirjelduse standardile. Loodud kirjeldusi, mida asutusel on kohustus ja soov avalikustada, saab mugavalt masinloetavalt edastada teistesse süsteemidesse, näiteks RIHAsse ning lähitulevikus ka (ava)andmete teabeväravasse. Nii saab üheskoos luua ülevaate riigis kogutavatest andmetest ja nende tähendusest... Loe rohkem

bottom of page