top of page

Uudised

21.12.2023

Riigi Infosüsteemi Ameti ja Statistikaameti koostöös valmis eelmisel aastal andmehalduse rakendus RIHAKE, mille eesmärk on anda asutusele ülevaade oma andmetest ning parandada riigis andmete leitavust ja taaskasutamist. Kuidas on RIHAKEsel sel aastal läinud ja mida toob järgmine aasta, avab tootejuht Karina Kasemaa.

Esmalt meeldetuletuseks, et RIHAKE võimaldab kirjeldada asutuse andmestikke ja nende sisu, andmestikes kasutatavaid klassifikaatoreid ja loendeid ning koostada andme- ja ärisõnastikke.

Loe rohkem

19.05.2023

Kas poleks mitte kena, kui keegi haldaks pidevalt sissetulevat infokirjade voogu? Ajakirjaniku päring, reklaamkiri, kutse konverentsile ja kolleegi koostööpalve leiaksid igaüks sobiva pesa ja aja, millal nendega tegeleda. Just sellist kratilahendust nimega „klassifitseerija“ saab endale sobivaks treenima hakata.

Klassifitseerija on algoritm (või mudel), mis õpib treeningandmete põhjal määrama sissetulevatele andmetele sobiv klass või kategooria. Kategooriad loob krati omanik, töö teeb juba kratt. Klassifitseerija võib olla kasutatav erinevates valdkondades, näiteks tekstianalüüsis, pildituvastuses või meditsiinilistes diagnoosides, aidates automaatselt liigitada uusi andmeid vastavalt eelnevalt õpitud mustritele ja tunnustele.

Loe rohkem

17.04.2023

Kõige paremad andmed on need, mis on olemas, kasutajatele arusaadavad, omavahel seostatavad ning mis pakuvad kas uut infot või kinnitavad olemasolevaid teadmisi. Digiriigi andmete korrastamiseks on loomisel andmete teabevärav. Eesti kui digiriigi järgmine suurem väljakutse on pakkuda kodanikele üha personaalsemaid teenuseid. Selleks vajavad digitaalsed platvormid ja teenused sisu ehk andmeid. Andmeid lisandub riigile ja üldiselt maailma igapäevaselt. Andmete mahu eksponentsiaalne kasv toob kaasa palju väljakutseid nagu andmete haldamine, levitamine, taaskasutamine ja hävitamine.

Loe rohkem

17.04.2023

Andmete rist- ja taaskasutusel põrkutakse tihti nii õiguslike kui ka infoturbealaste piirangutega, eriti kui töödeldavateks andmeteks on isikuandmed. Selleks, et isikuandmeid ja muid tundlikke andmeid rohkem kuid ohutult ja privaatselt taaskasutada, tuleks senisest enam arendada, katsetada ja kasutusse võtta privaatsust säilitavaid tehnoloogiaid. Privaatsuskaitse tehnoloogiad (privacy enhancing technologies) on erinevad tehnoloogiad, mis võimaldavad lihtsustatult privaatsust ja konfidentsiaalsust säilitades töödelda andmeid nii, et töötleb vaid see kel lubatud, töödeldakse vaid osas, mis lubatud ning viisil, kus andmed ei leki.

Loe rohkem

14.04.2023

Open data has become a global movement and gained momentum around the world with both governments and private sector organisations recognizing the value of making data more accessible and usable. It has great potential for driving innovation, economic growth and social change. Open data refers to the idea that certain data should be freely used, re-used and redistributed by anyone for any reason. The past 25 years have seen significant progress in the development and promotion of open data policies and practices.

Loe rohkem

Bürokratt Network to apply once-only principle on gov e-services

21.03.2023

When we talk about gov e-services, Estonia has been a pioneer in it for more than 20 years. This success is largely based on X-road, allowing participants to securely exchange sensitive data. Bürokratt, along with others, can make requests about my prescriptions, driver’s licenses, family relations, mandates, etc. Within ca 3000 X-road requests, different participants use them AS IS or create new services based on them. Which is great, because there’s no central decision-maker deciding which services are good enough to create and maintain.

Loe rohkem

Paneme tehisintellekti enda jaoks tööle!

19.03.2023

Viimasel ajal räägitakse tehisintellektist üldiselt ja erinevatest tehisintellekti tehnoloogiatel põhinevatest praktilistest rakendustest ehk krattidest üha rohkem. Nimelt annab krattide kasutamine inimestele võimaluse oma tegevusi tõhustada ja keskenduda enam lisandväärtust loovatele tegevustele ning jätta rutiinsed ja aeganõudvad ülesanded krattidele. Ühelt poolt kasvab seeläbi tootlikkus, teiselt poolt vähenevad tööga seotud kulud.

Loe rohkem

Eesti avaandmete valdkonna parimad panustajad 2023 - võitjate väljakuulutamine!

17.03.2023

Selgusid Eesti avaandmete valdkonna parimad panustajad! 
Iga päevaga tekib üha rohkem avaandmeid ning nende taaskasutamise võimalusi. Ühe asutuse või inimese avaldatud andmetele saavad paljud teised luua oma lahendusi. Tänu sellele koostööle võidame ühiskonnana tervikuna: saame kasutada mugavaid digiteenuseid, teha otsuseid andmetele tuginedes ja olla tänu läbipaistvale valitsemisele kursis riigis toimuvaga. Kõigi tublide avaandmetesse pannustajate seas leidub ka eriti säravaid ideid ja rahva lemmikuid, keda avaandmete valdkonda panustajate konkursi raames kord aastas tunnustame!
Sellel aastal nomineeris Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium üheksa asutust või projekti kolmes kategoorias: parim avaandmete avalikustaja, parim avaandmete visualiseerija ja parim avaandmete taaskasutaja.
Konkursi võitjad selgusid rahvahääletusel, milles osales rekordiliselt 462 inimest. Rahvusvahelisel avaandmete päeval lõppenud konkursil valiti parimateks panustajateks ...

Loe rohkem

Kohalike omavalitsuste minihäkaton tehisintellekti teemal

09.03.2023

Ootame kohalikelt omavalitsustelt mõtteid, kuidas tehisintellekti toel võiks kohaliku eluolu parandada või kohaliku omavalitsuse protsesse efektiivsemaks muuta. Oluline on, et lahendus pakuks kodanikule või ettevõtjale väärtust – see võib olla näiteks ajavõit või rahaline kokkuhoid tüütute ja ajamahukate tegevuste automatiseerimise abil või parem ja turvalisem elukeskkond targa linna lahenduste toel või veel midagi muud, mille peale ei olegi keegi veel tulnud.
Kõigile ideede esitajatele pakume võimalus leida ja läbi mõelda tehnoloogia - eelhindamisel väljavalitud seitsme tugevama idee esitajatel on võimalus osaleda kohalike omavalitsuste minihäkatonil, kus erinevate erialade professionaalidest koosnevad meeskonnad aitavad vormida ideedest läbimõeldud projekti kavandid. Ning häkatoni 2 parimat projekti rahastatakse kuni 60 000€ ulatuses.

Loe rohkem

Avaandmete valdkonda panustajate tunnustamine 2023

23.02.2023

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutab välja konkursi tunnustamaks aasta parimaid avaandmete valdkonda panustajaid.
Tänu terve kogukonna pidevale koostööle ja pingutusele saame hoida Eesti lippu kõrgel ning aastast aastasse näidata positiivseid saavutusi avaandmete valdkonnas. Korraldatud konkursi eesmärk ongi kord aastas, rahvusvahelisel avaandmete päeval tunnustada asutustes tehtud tublit tööd!  
Hääletamine lõpeb rahvusvahelisel avaandmete päeval 05.03.2023.

Loe rohkem

Business decisions behind Bürokratt’s technical stack

17.02.2023

The scope of this article is to give a higher, business-level overview mostly for anyone interested in using their own stack instead of Bürokratt’s default one. Specification-driven development -
this is THE key. In short, technically, you can replace every single component we have with anything you like as long as you follow the protocol. If you want to adopt new components using different protocols, just use DataMapper as an intermediate layer...

Loe rohkem

Andmepaneel ja andmete liivakast — kellele, miks ning kuidas?

15.02.2023

Andmed peaksid muutma meie elu lihtsamaks — võimaldama jälgida muutusi ajas ja seada uusi hüpoteese, mida ühiskonna hüvanguks edasi uurida. Andmeid tekib ajas aga pidevalt juurde ning lisaks andmemahu kasvule muutub ka andmetöötlus üha keerukamaks.
Seetõttu on järjest olulisem, et asutuste andmehaldus oleks heal tasemel. See tähendab, et andmetega tehtavad tegevused peavad olema läbipaistvad ning usaldusväärsed. Kuidas seda kõike aga tagada kui praktilisi kogemusi, eriteadmisi ja eksperte napib?...

Loe rohkem

Avaandmete mõjuhinnang 2022

16.01.2023

Detsembris viis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium läbi kolmanda üleüldise avaandmete mõjuhinnangu mitmete avaliku sektori asutuste seas. Andmehaldusele ja avaandmetele keskendatud mõjuhinnangu eesmärk on anda sisendit avaandmete valdkonna paremaks koordineerimiseks, kesksete tegevuste planeerimiseks ja nii asutustele kui ka taaskasutajatele toe pakkumise võimaldamiseks. Lisaks annab mõjuhinnang ülevaate avaandmete valdkonnast 2022. aasta seisuga... Loe rohkem

Why Bürokratt chose the model of open development

07.12.2022

You can read about open-source software development from Wikipedia, but at the time of publishing this article, Wikipedia does not yet have a page to cover open development. So this is kind of an uncharted territory yet. For us, open development means being completely public regarding to pretty much everything. True, we don’t publish our contracts with partners, etc, but you can find everything else from here...

Loe rohkem

Anneta kõnet

28.11.2022

Säilitame koos eesti keelt ning panustame kõnetehnoloogia arengusse.
“Anneta kõnet” projekti käigus on kõigil täisealistel eesti keelt kõnelevatel inimestel võimalus annetada oma kõnet, panustades seeläbi eesti keele säilimisse ning kõnetehnoloogia kiiremate lahenduste jõudmiseni meie igapäevaellu. Oma kõnet on oodatud annetama nii eesti keelt emakeelena, eesti keelt võõrkeelena kui ka erinevaid eesti murdekeeli kõnelevad inimesed. Rääkida võib nii etteantud teemadel kui ka vabalt valitud teemal. Ootame võimalikult loomulikku ja igapäevast kõnepruuki ning ka slängi...

Loe rohkem

Esimesed riiklikud andmeteaduse taibutalgud

08.11.2022

Avaliku sektori ees seisab suur arv väljakutseid ning kõikidel asutustel on nad erinevad. Kui üks asutus otsib paremat platvormi kliendiga suhtlemiseks, teine püüab protsesse automatiseerida ning kolmas soovib tuleviku prognoosida, siis kunagi ei saa nende probleemidel olla üht ja sama lahendust, kuid võib olla üks ja sama viis, kuidas lahenduseni jõuda ning selleks on andmeteadus...

Loe rohkem

Andmehalduse tööriist RIHAKE parandab andmete leitavust

07.11.2022

RIHAKE toetab asutust andmete haldamisel. See võimaldab kirjeldada asutuse andmestikke ja nende sisu, andmestikes kasutatavaid klassifikaatoreid ja loendeid ning koostada andme- ja ärisõnastikke. Nõnda annab see asutusele selge ülevaate andmetest, mida ta avalike ülesannete täitmiseks töötleb.

RIHAKE vastab täielikult riigi andmekirjelduse standardile. Loodud kirjeldusi, mida asutusel on kohustus ja soov avalikustada, saab mugavalt masinloetavalt edastada teistesse süsteemidesse, näiteks RIHAsse ning lähitulevikus ka (ava)andmete teabeväravasse. Nii saab üheskoos luua ülevaate riigis kogutavatest andmetest ja nende tähendusest...

Loe rohkem

bottom of page