top of page

Kohalike omavalitsuste minihäkaton tehisintellekti teemal

Seda, et Eestis on ägedad kohalikud omavalitsused, teame me kõik. Nüüd aga on aeg teha järgmine arenguhüpe ning panna tehisintellekt kohaliku elu heaks tööle! 


Selleks kutsub Riigi Infosüsteemi Amet koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga esitama kohalike omavalitsuste ideid just neile mõeldud kohalike omavalitsuste minihäkatonile. Häkatoni käigus testitakse ja arendatakse seitset parimat kohalike omavalitsuste pakutud ideed edasi eri valdkondade professionaalidest koosnevas meeskonnas ning vormitakse need projektide lähteülesanneteks. Parimatele projektidele pakutakse projekti elluviimisel tuge ja rahastust. 
Digitehnoloogia areng on kiire ja ka meie üleskutse on suunatud kiiretele tegutsejatele. Häkaton toimub juba mai alguses ja osalejatelt eeldatakse, et nad on valmis projekti elluviimisega alustama juba sel aastal. Igakülgne tugi projekti elluviimisel on tagatud ja osalistelt ei eeldata teadmisi tehisintellektist. Alati on võimalik oma ideed lõputult viimistleda, aga praegune formaat on suunatud just neile, kes soovivad kiiret arenguhüpet ja on valmis juba sel aastal eksperimenteerima. 

Mida ootame? 
Ootame kohalikelt omavalitsustelt mõtteid, kuidas tehisintellekti toel võiks kohaliku eluolu parandada või kohaliku omavalitsuse protsesse efektiivsemaks muuta. Oluline on, et lahendus pakuks kodanikule või ettevõtjale väärtust – see võib olla näiteks ajavõit või rahaline kokkuhoid tüütute ja ajamahukate tegevuste automatiseerimise abil või parem ja turvalisem elukeskkond targa linna lahenduste toel või veel midagi muud, mille peale ei olegi keegi veel tulnud. 
Inspiratsiooniks võib lugeda järgmisi artikleid: 

 

Häkaton on osa Eesti tehisintellekti strateegiast, kus 2023. aastaks on eesmärk avalikus sektoris kasutada kratti vähemalt 130 projektis.

 

Mida me pakume?

Kõigile ideede esitajatele – võimalus leida ja läbi mõelda tehnoloogia (sh tehisintellekti) kasutamise võimalused oma kohalikus omavalitsuses, sõnastada oma ideed ja aidata läbi mõelda, kuidas viia idee teostuseni.

7 parima idee esitajale – eelhindamisel väljavalitud seitsme tugevama idee esitajatel on võimalus osaleda kohalike omavalitsuste minihäkatonil, kus erinevate erialade professionaalidest koosnevad meeskonnad aitavad vormida ideedest läbimõeldud projekti kavandid. Meeskonnad aitavad kokku panna korraldajad, kes kutsuvad häkatonile nii andmeteadlasi, digilahenduste arendajaid kui ka teenusedisainerid.

Häkatoni 2 parimat projekti rahastatakse kuni 60 000€ ulatuses. Lisaks võib osalemisega kaasneda veel muid põnevaid üllatusi.

Kuidas osaleda?
Saada oma idee kristel.kriisa@ria.ee hiljemalt 10. aprilliks 2023. Ideid ootame alloleval vormil, mille alusel on hiljem lihtsam idee päriselt elluviidavaks projektiks formuleerida. 

HÄKATONI TAOTLUSE VORM

Häkatonile valime välja 7 ideed, millega edasi töötada. Häkaton toimub 5. mail 2023 Tallinnas. Täpsema info häkatoniga seotud praktilise küsimuste osas saadame seitsmele edasipääsenud idee esitajale hiljemalt 20. aprillil 2023.

bottom of page