bürokratt-logo-white_RGB.png

Bürokratt on visioon avalike teenuste digitaalsest toimimisest tehisintellekti- ehk kratiajastul.

Bürokratt on inimese ehk kasutaja jaoks võimalus virtuaalsete assistentide abil kõnekeelse suhtlusega avalikke otseseid ja infoteenuseid kasutada.

Bürokratt pole pelgalt IT-arendusprojekt, et luua Eesti riiklik virtuaalne abiline ehk teenuste kasutamise kratiliides – kuigi see võib vahesammuna olla vajalik.

Selle asemel võimaldab Bürokratt tulevikus inimesel mistahes seadmest ja virtuaalse assistendi kaudu saada ühe suhtlussessiooniga kõik vajalik korda aetud.

Bürokratt on seega riiklike infosüsteemide külge loodud avaliku sektori krattide koosvõimeline võrgustik, mis kasutaja vaates toimib ühtse kanalina otseste avalike ja infoteenuste saamiseks.

Bürokrati vestluslahenduse kasutustingimused

Onepager.JPG