#Bürokratt: digiriigi järgmine arengutase e-Eestis

#Bürokratt on visioon avalike teenuste digitaalsest toimimisest tehisintellekti- ehk kratiajastul.

#Bürokratt on inimese ehk kasutaja jaoks võimalus virtuaalsete assistentide abil kõnekeelse suhtlusega avalikke otseseid ja infoteenuseid kasutada.

#Bürokratt pole pelgalt IT-arendusprojekt, et luua Eesti riiklik virtuaalne abiline ehk teenuste kasutamise kratiliides – kuigi see võib vahesammuna olla vajalik.

 

Selle asemel võimaldab #Bürokratt tulevikus inimesel mistahes seadmest ja virtuaalse assistendi kaudu saada ühe suhtlussessiooniga kõik vajalik korda aetud.

#Bürokratt on seega riiklike infosüsteemide külge loodud avaliku sektori krattide ja ka erasektori pakutavate krattide koosvõimeline võrgustik, mis kasutaja vaates toimib ühtse kanalina avalike otseste ja infoteenuste saamiseks.

Bürokrati tutvustus ja 2021-2022 teekaart leitav siit

Bürokrati tasuvuskalkulaator on leitav siin.

Bürokratti 2020 teekaart on leitav siin ning ainult tekstina veebilehe kujul siin! (avaldatud 11.8.2020)

Bürokratti tutvustav ideepaber on leitav siin ning veebilehe kujul siin! (avaldatud 24.02.2020)

Bürokrati teekaarti ja projekte tutvustav seminari saab järelevaadata siin.

Bürokrati projekti tulemid

1. #Bürokrati juturoboti katseprojekti lähtekood koos paigaldusjuhendiga on kättesaadav riiklikust koodivaramust.

2. Alternatiivsete kanalite kasutamise analüüsi ja pilootprojekti detailanalüüs on kättesaadav siin.

3. Närvivõrgu põhise kõnesünteesi arendamise tehniline raport on kättesaadav siin.

4. Nimeüksuste, ajafraaside tuvastamine töötulemid on kättesaadav siin.

5. Nõusolekuteenuse tõendusprototüüp on kättesaadav siin.

6. #Bürokrati juturoboti detailanalüüs on kättesaadav siin.