#Bürokratt: digiriigi järgmine arengutase e-Eestis

#Bürokratt on visioon avalike teenuste digitaalsest toimimisest tehisintellekti- ehk kratiajastul.

#Bürokratt on inimese ehk kasutaja jaoks võimalus virtuaalsete assistentide abil kõnekeelse suhtlusega avalikke otseseid ja infoteenuseid kasutada.

#Bürokratt pole pelgalt IT-arendusprojekt, et luua Eesti riiklik virtuaalne abiline ehk teenuste kasutamise kratiliides – kuigi see võib vahesammuna olla vajalik.

 

Selle asemel võimaldab #Bürokratt tulevikus inimesel mistahes seadmest ja virtuaalse assistendi kaudu saada ühe suhtlussessiooniga kõik vajalik korda aetud.

#Bürokratt on seega riiklike infosüsteemide külge loodud avaliku sektori krattide ja ka erasektori pakutavate krattide koosvõimeline võrgustik, mis kasutaja vaates toimib ühtse kanalina avalike otseste ja infoteenuste saamiseks.

#Bürokratti tutvustav ideepaber on leitav siin ning veebilehe kujul siin! (avaldatud 24.02.2020) 

#Bürokratti 2020 teekaart on leitav siin ning ainult tekstina veebilehe kujul siin! (avaldatud 11.8.2020)

©2019 kratt@mkm.ee