top of page

Analüüsid ja uuringud

Tutvu valdkondlike tellitud analüüside ja uuringute tulemitega.

Bürokrati funktsionaalsuste kasutajauuring

Kasutajauuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga. Uuringu viis läbi Civitta Eesti AS. Uuringut rahastati Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) allikatest.

 

bottom of page