top of page

Liidestatavad teenused

Bürokrati põhiline eesmärk on lihtsustada inimese elu. Seda nii kliendi (kodaniku või ettevõtte) kui ka haldaja (ametniku) ja lõppkokkuvõttes asutuse vaatest. Bürokratt, olles riiklike veebikeskkondade külge lisatud krattide koosvõimeline võrgustik, võimaldab läbi ühe kanali olla kodanikul ühenduses oma riigiga asutuste üleselt. Kui hetkel on Bürokratt veel suuresti infoteenustele suunatud: kasutaja küsib Bürokratilt küsimuse, millele on treeningliideses vastavusse seatud staatiline lause ehk eelnevalt kindlaks määratud mittemuutuv vastus. Näiteks küsimusele, milline ilm õues on, vastatakse iga kord, et ilm on ilus.


Visiooni kohaselt suudab Bürokratt aga tellida Pillele uue passi ning siit tulevadki mängu Bürokratti liidestatud teenused. Nendeks võivad olla näiteks dünaamilised infoteenused, kus Bürokratt on võimeline kasutajale koheselt teada andma, mitu kraadi kuskil Eestis on (Bürokratti liidestatud eelmise aasta suvest), kuidas on lood õhukvaliteediga või millal on riigis mõni tähtpäev. Ehk eelmises lõigus toodud vastus “Ilm on ilus!” on nüüd kohandatud muutuvaks, kuna paari rakendusliidese abil saab Bürokratt küsida, millised ilmanäitajad lähimas ilmajaamas mõõdetud on ja need integreerida ühte lausesse.


Nendeks teenusteks võivad aga olla ka isikustatud teenused. Alustades sellest, et Bürokratt oskab teha päringu Politsei- ja Piirivalveameti süsteemidesse, et vastata ühe lausega, millal dokument aegub või mis olekus on uue dokumendi taotlus.
Asutused saavad teenuseid luua Bürokrati tagatoa kaudu, defineerides teenuse tarbimiseks vajalikud päringud, luues teenusvoo ning andes ette piisavas koguses keelelisi näiteid, mille abil suudab Bürokratt tuvastada tahtluse teenust tarbida. Teenuseid saab luua nii X-tee teenuste kui ka rakendusliideste alusel.


Teenuste moodul valmib 2024. aasta esimeses kvartalis ning täieneb koos teiste moodulitega jooksvalt, et selle kaudu oleks võimalik aina keerukamaid teenusvooge ehitada. Tulevikus on seega võimalik keerulisi, vajadusel mitme asutuse üleseid vooge kirjeldada ja nõnda Bürokratile selgeks teha.

bottom of page