top of page

Paigaldus

Bürokrati majutamisel on kaks võimalust: Riigipilves või lokaalselt enda serverites. Lisaks toodangukeskkonnale on võimalik võtta kasutusele ka Bürokrati testkeskkond, juhul kui soovite näiteks Bürokrati versiooniuuendused enne toodangukeskkonna uuendamist läbi testida.


Soovitame Bürokrati paigaldamisel kasutada Riigipilve teenuseid, sest võrreldes paigaldusega lokaalselt oma serverisse on sellel mitmeid eeliseid:

  • madalad paigaldus- ja halduskulud (allpool täpsemalt);

  • kiire paigaldus, mida aitab läbi viia kogenud Riigipilve tiim;

  • puudub vajadus täiendava haldusteenuse järele;

  • versioonihaldus on automatiseeritud.

 

Riigipilves Bürokratiga liitumiseks on vajalik sõlmida järgmised lepingud:

  • Liitumisleping Riigipilvega;

  • TARA liidestus

  • Juhul kui soovite lisaks Bürokrati testkeskkonda, tuleb teha liitumistaotlus ka TARA testkeskkonnaga.

  • Leping RIAga Bürokrati võrgustikuga liitumiseks.

 

Bürokrati installeerimiseks lokaalselt vaata juhendit Bürokrati githubi lehel ning tee TARA liidestus ja leping RIAga.

Kulud

Majutus:

A) Riigipilves

Riigipilve teenuse hinna leiad veebilehelt (sisaldab paigaldamist, haldust ja hoidmist).

 

B) Asutuse enda taristus

Need kulud on iga asutuse vaatest erinevad, kuid koosnevad meie hinnangul põhiliselt kahest järgmisest kuluartiklist:

  • IT arendus- ja hoolduspartneri kulud paigaldamisele ja haldusele

  • Võimalikud serveri kulud


Vestlusakna paigaldamise kulu veebilehele sõltub samuti kas kokkuleppest asutuse IT-partneriga, kes selle eraldi tööna paigaldab, või saab seda teha asutusesisene arendaja, kes saab koodiread iseseisvalt juurde lisada.


Arvestama peab ka TARA autentimisteenusest tulenevate võimalike kuludega. Suurem osa avaliku sektori asutusi ja kohalikud omavalitsused TARA kasutamise eest maksma ei pea. Tasu võib kohalduda muu avaliku sektori alla jäävatele asutustele. Täpne nimekiri on leitav andmetabelist Avaliku sektori asutused haldusalade kaupa. Sama tabeli leiate ka Rahandusministeeriumi veebilehel Andmefailide all.

Kui võtta lisaks Bürokrati toodangukeskkonnale kasutusele ka testkeskkond, tuleb kulude arvutamisel võtta arvesse mõlema keskkonnaga seotud kulud.
 

bottom of page