top of page

Mis on Bürokratt?

Bürokratt on avaliku sektori asutuste veebilehtedel olevate juturobotite koosvõimeline võrgustik, mis võimaldab inimesel asutustelt vestlusakna kaudu kõnekeelse suhtlusega infot saada ja 2023 lisandub ilmateenusele võimekus ka lihtsamaid teenuseid tarbida. Selleks, et Bürokratt suudaks pakkuda inimestele ja ametnikele suuremat väärtust, on väga oluline Bürokrati võrgustiku kasv liituvate asutuste näol.

Miks peaks asutus Bürokrati kasutusele võtma?

Bürokratti on lihtne treenida vastama inimeste poolt asutusele esitatavatele sagedasematele küsimustele ja lähitulevikus ka olema teenuste pakkuja, tänu millele saavad inimesed oma küsimustele kiired vastused 24/7. See annab võimaluse klienditeenindajatel tegeleda sisukamate ja keerukamate küsimustega.

Mida Bürokratt asutuse vaatest täna suudab?

Bürokrati tagatoas on täna kasutusel 3 moodulit: haldus-, vestlus- ja treeningmoodul.


                             mille kaudu saab lisada uusi kasutajaid ja määrata neile rolle. Samuti saab seadistada haldusvaate sessiooni pikkuse, määrata ooteaja hinnangu, sõnastada juturoboti tervitussõnumi ning juturoboti funktsionaalsuse sisse/välja lülitada. Sellesse moodulisse on ligipääs kasutajal, kellele on määratud Bürokratis Administraatori roll, kes pääseb ühtlasi ligi ka kõigile teistele moodulitele.


                             kus kuvatakse klienditeenindajale suunatud vestlused, millele Bürokratt ise vastata ei oska. Vestluse kestel on nõustajal võimalik küsida inimeselt kontaktandmeid, autentida inimest, suunata vestlus edasi teisele nõustajale või asutusele (eeldusel, et antud asutus on liitunud Bürokrati võrgustikuga). Vestlusmooduli ajaloost on näha ka Bürokrati enda poolt läbi viidud ja lõpetatud vestlused. Sellesse moodulisse on ligipääs kasutajal, kelle roll on Nõustaja, Administraator või Teenuse haldur.


                                 kus on kuvatud lõpetatud vestlused ja nende sisu. Vestlustest on võimalik valida sõnumeid, mida lisada treeningandmetesse. Siia saab lisada uusi teemasid, nendega seotud küsimusi-vastuseid ning neid lisada mudelisse. Praegu toimub Bürokrati vestlus lihtsas küsimus/vastus vormis. Bürokrati võimekust viia läbi keerukamaid vestluseid arendatakse edasi 2023. aasta esimesel poolel. Treeningmoodulis saavad tegutseda kasutajad, kelle roll on Vestlusroboti treener, Nõustaja või Administraator.

Haldusliides

Haldusmoodul,

Haldusliides.png

Vestlusliides

Vestlusmoodul,

Vestlusliides.png

Treeningliides

Treeningmoodul, 

Treeningliides 2.png

Alltoodud tabelis on välja toodud kasutajate rollid ja kasutusõigused Bürokrati tagatoas:

bottom of page