top of page

Mis on Bürokratt?

Bürokratt on avaliku sektori asutuste veebilehtedel olevate juturobotite koosvõimeline võrgustik, mis võimaldab inimesel asutustelt vestlusakna kaudu infot saada ja 2023. aastal lisandub ilmateenusele võimekus ka lihtsamaid teenuseid tarbida. Selleks, et Bürokratt suudaks pakkuda inimestele ja ametnikele suuremat väärtust, on väga oluline Bürokrati võrgustiku kasv liituvate asutuste näol.

 

Kui soovid virtaalassistentidest meie igapäevaelus rohkem teada, siis on abiks see veebikoolitus.

Miks peaks asutus Bürokrati kasutusele võtma?

Bürokratti on lihtne treenida vastama inimeste poolt asutusele esitatavatele sagedasematele küsimustele. Lähitulevikus saab Bürokratist ka erinevate teenuste pakkuja, tänu millele saavad inimesed oma küsimustele kiired vastused 24/7. Nii saavad klienditeenindajad tegeleda sisukamate ja keerukamate küsimustega.

Mida Bürokratt asutuse vaatest täna suudab?

Bürokrati tagatoas on täna kasutusel 3 moodulit: haldus-, vestlus- ja treeningmoodul.


                             selle kaudu saab lisada uusi kasutajaid ja määrata neile rolle. Samuti saab seadistada kasutajate sessiooni pikkuse, määrata kliendi ooteaja hinnangu, sõnastada juturoboti tervitussõnumi ning juturoboti funktsionaalsuse sisse/välja lülitada. Sellesse moodulisse on ligipääs kasutajal, kellele on määratud Bürokratis Administraatori roll, kes pääseb ühtlasi ligi ka kõigile teistele moodulitele.


                             siin kuvatakse klienditeenindajale suunatud vestlused, millele Bürokratt ise vastata ei oska. Vestluse kestel on nõustajal võimalik küsida inimeselt kontaktandmeid või autentida inimest. Vestlusmooduli ajaloost on näha ka Bürokrati enda poolt läbi viidud ja lõpetatud vestlused. Sellesse moodulisse on ligipääs kasutajal, kelle roll on Nõustaja, Administraator või Teenuse haldur.


                                 selles on kuvatud lõpetatud vestlused ja nende sisu. Vestlustest on võimalik valida sõnumeid, mida lisada treeningandmetesse. Siin saab luua uusi teemasid, nendega seotud küsimusi-vastuseid ning lisada neid  mudelisse. Praegu toimub Bürokrati vestlus lihtsas küsimus/vastus vormis. Bürokrati võimekust viia läbi keerukamaid vestluseid arendatakse edasi 2023. aasta esimesel poolel. Treeningmoodulis saavad tegutseda kasutajad, kelle roll on Vestlusroboti treener, Nõustaja või Administraator.

Haldusliides

Haldusmoodul,

Haldusliides.png

Vestlusliides

Vestlusmoodul,

Vestlusliides.png

Treeningliides

Treeningmoodul, 

Treeningliides 2.png

Alltoodud tabelis on välja toodud kasutajate rollid ja kasutusõigused Bürokrati tagatoas:

DigiriigiAkadeemia e-koolitus Bürokrati teemal

2023. aasta mais sai valmis Bürokrati teemaline esimene e-koolitus. Esimene kursus on üldine sissejuhatus virtuaalsete assistentide maailma, sealhulgas Bürokratti. Kursust on oodatud läbima kõik, kes sellest teemast huvituvad ja rohkem teada tahavad saada. Koolituse eeldatav läbimise aeg on 60 minutit.

bottom of page