top of page

Visioon ja kavad

Hetkel lähtutakse kratikavast ehk Eesti tehisintellekti kasutuselevõtu tegevuskavast aastateks 2022-2023, mis on jätk eelnevale, aastatel 2019-2021 ellu viidud Eesti tehisintellekti strateegiale.  Esimese kratikava koostamisega tehti algust 2018. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigikantselei eestvedamisel, mil moodustati ekspertrühm ja valmis aruanne tehisintellekti kasutuselevõtu võimalustest Eestis. 
Praegu kehtiv kratikava annab ülevaate tegevustest, mis on plaanis, et kratte ehk tehisintellekti komponendiga lahendusi veel enam Eestis kasutusele võtta ja seeläbi suurendada e-teenuste kasutajamugavust ja kättesaadavust ning riigi tõhusust. Seejuures kajastab kratikava tegevusi tagamaks inimkeskse ja usaldusväärse tehisintellekti põhimõtete järgmine. Kava käsitleb krattide kasutuselevõttu nii avalikus kui ka erasektoris, kuid ka selleks vajalikke seadusandlikke muudatusi aastateks 2022-2023.

bottom of page