top of page

Keeletehnoloogia: visioon ja kavad

Keeletehnoloogia valdkonna arengusuunad ja eesmärgid kajastuvad "Eesti keele arengukavas" ja "Keeletehnoloogia tegevuskavas".

bottom of page