©2019 kratt@mkm.ee

Kratijupid

Kratijupp on tehisintellektil põhinev rakendus, mida saavad tasuta taaskasutada ja vastavalt oma vajadustele edasi arendada kõik avaliku ja ka erasektori huvilised. 2020 aasta lõpuks on plaanis vähemalt 5 sellist rakendust avalikkusele kättesaavaks teha.

Tekstianalüütika töövahend
Texta

Esimene koodivaramusse lisandunud krattide baaskomponent on Texta OÜ loodud tekstianalüütika töövahend, mida tänaseks on juba mitmed asutused kasutanud oma tööprotsesside tõhustamiseks ja rutiinsete tegevuste automatiseerimiseks. Näiteks Haridus- ja Teadusministeerium viib Texta tööriista abil läbi dokumendihalduse auditit, mille eesmärk on tuvastada dokumendid, mis on lubamatult avalikustatud (nt asutusesisesed dokumendid, isikuandmed jm). Justiitsministeerium koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega eemaldasid Textaga ligi 80 000 kustunud karistusega kohtulahendist isikuandmed ja avalikustasid need seejärel uuesti kohtute infosüsteemis. Texta Toolkit kasvas välja rakendusuuringutest STACCis ning selle arendust on toetatud ka Eesti Keeletehnoloogia programmist.

Välja on tulnud uus Texta Toolkit 2.0 (lisatud 4.3.2020).

 

Toolkitt 2.x on uus graafiline liides, projektipõhised ressurssid. Uus back end, kiirem ja lihtsam integratsioon süsteemidega, kogu liides on kättesaadav ja töötav läbi API. Täiustatud andmemudel, võimalus masinõppemudelite täppisseadistamist. Pytorch närvivõrkude treenimiseks. Apache Tika dokumentide protsessimiseks, efektiivsem dokumentide lisamine Toolkitti ning optiline tekstituvastamine skännitud dokumentidelt.

 

Inimkeeles rääkides on lihtsam märgendada dokumente, memosid, kiirendada ja efektiivistada kliendivestlusi - on see läbi e-mailide märgenduse, automaatse suunamise kui ka automaatselt genereeritud vastuse ning infoeraldus - viia vajalik osa e-mailist, tekstist, dokumendist, pdfist jms süsteemi.

 

Tekstianalüütika töövahend on kättesaadav riiklikust koodivaramust.