Kratijupid

Kratijupp on tehisintellektil põhinev rakendus, mida saavad tasuta taaskasutada ja vastavalt oma vajadustele edasi arendada kõik avaliku ja ka erasektori huvilised. 

Koodivaramu on kõigi kratijuppide koduks ning on kättesaadav veebilehelt https://koodivaramu.eesti.ee.

 

Tõlkemootor

Koodivaramusse lisandus koostöös Tartu Ülikooliga teine kratijupp ehk tehisintellektil põhineva rakenduse baaskomponent. Valminud tõlkemootorit Neurotõlge saavad masintõlkeks tasuta taaskasutada ja vastavalt oma vajadustele edasi arendada kõik huvilised.

 

Teine koodivaramusse lisandunud krattide baaskomponent on tõlkemootor Neurotõlge, mis toetab seitset keelt (eesti/läti/leedu/inglise/soome/saksa/vene), kusjuures kõik 42 tõlkesuunda mahuvad ühe närvivõrdel põhineva mudeli sisse. Lahenduse puhul ei ole vaja sisendkeelt eraldi valida, vaid seda teeb süsteem ise, kasutajal tuleb valida vaid väljundkeel. Lisaks on võimalik valida ka tõlke stiili, olgu see siis kõnekeel või ametlikum tõlge. Lisaks suudab tõlkemootor ka samas keeles stiili kohendada ja parandada kirjavigu.

 

Tõlkemootori lahendust võimalik paigutada endale sobivasse keskkonda, mis võimaldab seeläbi tõlkida ka asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumente. Tõlkemootor töötab veebis addressil https://translate.ut.ee/, kus saab seda kasutada nii otse demona, integreerida tõlkeraamistikega ja kasutada läbi API.

 

Tõlkemootori lahendus on leitav siit.

 

Juhul kui kedagi huvitavad erilahendused ja valdkonna spetsiifilised masintõlke lahendused, siis võite julgesti meiega ühendust võtta aadressil kratt@mkm.ee.

 

Tõlkemootori valmimist on toetanud Tartu Ülikool, EAS, Haridus- ja Teadusministeerium, TÜ HPC Interlex ja Luisa tõlkebüroo.

Tekstianalüütika töövahend
Texta

 Esimene koodivaramusse lisandunud krattide baaskomponent on Texta OÜ loodud tekstianalüütika töövahend, mida tänaseks on juba mitmed asutused kasutanud oma tööprotsesside tõhustamiseks ja rutiinsete tegevuste automatiseerimiseks. Näiteks Haridus- ja Teadusministeerium viib Texta tööriista abil läbi dokumendihalduse auditit, mille eesmärk on tuvastada dokumendid, mis on lubamatult avalikustatud (nt asutusesisesed dokumendid, isikuandmed jm). Justiitsministeerium koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega eemaldasid Textaga ligi 80 000 kustunud karistusega kohtulahendist isikuandmed ja avalikustasid need seejärel uuesti kohtute infosüsteemis. Texta Toolkit kasvas välja rakendusuuringutest STACCis ning selle arendust on toetatud ka Eesti Keeletehnoloogia programmist.

Välja on tulnud uus Texta Toolkit 2.0 (lisatud 4.3.2020).

 

Toolkitt 2.x on uus graafiline liides, projektipõhised ressurssid. Uus back end, kiirem ja lihtsam integratsioon süsteemidega, kogu liides on kättesaadav ja töötav läbi API. Täiustatud andmemudel, võimalus masinõppemudelite täppisseadistamist. Pytorch närvivõrkude treenimiseks. Apache Tika dokumentide protsessimiseks, efektiivsem dokumentide lisamine Toolkitti ning optiline tekstituvastamine skännitud dokumentidelt.

 

Inimkeeles rääkides on lihtsam märgendada dokumente, memosid, kiirendada ja efektiivistada kliendivestlusi - on see läbi e-mailide märgenduse, automaatse suunamise kui ka automaatselt genereeritud vastuse ning infoeraldus - viia vajalik osa e-mailist, tekstist, dokumendist, pdfist jms süsteemi.

 

Tekstianalüütika töövahend on kättesaadav riiklikust koodivaramust.

 

Kõnesünteesi töövahend

Tegemist on Tartu Ülikooli keeletehnoloogia uurimisrühma poolt välja arendatud eestikeelse närvivõrkudel põhineva kõnesünteesi prototüübiga, mis on treenitud eestikeelsete uudiste korpusel. Meie kõnesüntees oskab hetkel jäljendada nelja erineva kõneleja häält, mis kõik on pandud ühe mudeli sisse. Projekt on alles arendusjärgus ja kaugeltki mitte perfektne, aga närvivõrkudel põhinev kõnesüntees kõlab loomulikumalt kui varasemad meetodid.

Kõnemudeli tugevusteks on kõne loomulik kõla ja intonatsioon, numbrite, sümbolite ja lühendite hääldamine.

Lisaks veebidemole, mis on leitav siit, on olemas ka rakendusliides, mille kohta info on leitav siit.

Lähtekood koos paigaldusjuhendiga on kättesaadav riiklikust koodivaramust.

Kõnesünteesi valmimist on toetanud TalTechi foneetika ja kõnetehnoloogia labor, TÜ foneetika labor ning EKI kõneuurimise ja kõnetehnoloogia osakond.

Kõnetuvastuse töövahend

Kõnetuvastus on tehnoloogia, mille abil muudetakse kõne tekstiks. Kõnetuvastus võimaldab näiteks dokumentide dikteerimist, kõne- ja videosalvestuste transkribeerimist ning kõne abil arvutite ja seadmetega suhtlemist. Eestikeelne kõnetuvastus on jõudnud reaalsete rakendusteni, mida kasutavad näiteks Põhja-Eesti Regionaalhaigla radioloogid, samuti mitmed Eesti meediamonitooringufirmad raadio- ja telesaadete automaatseks transkribeerimiseks. Hiljuti jõudis kõnetuvastus Riigikogu saali, kus plaanitakse hakata kõnetuvastuse abil automaatselt stenogramme looma.

TalTechi keeletehnoloogia laboris väljatöötatud kõnetuvastussüsteem on tasuta kõigile kättesaadav. Süsteemi arendab Tanel Alumäe juhitav töörühm, kuhu kuuluvad veel Ottokar Tilk ja Asadullah.

Transkribeerimine on täisautomaatne: keegi neid salvestusi ei kuula ega transkriptsioone ei loe. Helifailide sisu võidakse aga siiski kasutada uurimisotstarbel, s.t. nende sisu võidakse pisteliselt kuulata, et analüüsida tuvastusvigade tekkimist.

Lähtekood koos paigaldusjuhendiga on kättesaadav riiklikust koodivaramust.

Juturoboti prototüübi lähtekood

Bürokrati ehk riigi keskse juturoboti lahenduse eelanalüüsi ja prototüübi loomise projekt kestis vahemikus 08.2020 – 12.2020 ning selle eesmärgiks oli tuvastada nõuded Bürokratile ja valideerida tehnilise lahenduse läbi, kas annab luua skaleeruv juturoboti süsteem (Bürokratt), mis suudaks suunata kodaniku pöördumised automaatselt õige asutuse poole. Vajaduse projekti järele määras eelkõige kodanike segadus riiklikke teenuseid kasutades, kodanikel vastuste saamise ajakulu, eriti kui pöördumisi suunati asutuste vahel edasi, ning riiklike asutuste klienditoe koormus.

Projekti käigus arendati välja Riigi Infosüsteemi Ameti ning Politsei- ja Piirivalveameti andmetel töötav unikaalne hajusa arhitektuuri ning avatud lähtekoodiga prototüüp, mis rakendab sõnumiruumi kontseptsiooni ning on võimeline reaalajas läbi ühe vestlusakna suunama kodaniku pöördumist sihipäraselt erinevate asutuste ja nende juturobotite vahel. Lahenduses arendati lisaks juturobotitele välja vestlemise võimalus asutuse klienditoega instant messaging formaadis ning asutuse juturoboti esialgne treenimisliides ja raportiliides.

Lähtekood koos paigaldusjuhendiga on kättesaadav riiklikust koodivaramust.