top of page

Keletehnoloogia projektid

Siin teemaplokis on välja toodud olulisemad keeletehnoloogiat puudutavad riiklikud projektid. 

ANNETA KÕNET

“Anneta kõnet” projekti käigus on kõigil täisealistel eesti keelt kõnelevatel inimestel võimalus annetada oma kõnet, panustades seeläbi eesti keele säilimisse ning kõnetehnoloogia kiiremate lahenduste jõudmiseni meie igapäevaellu. Oma kõnet on oodatud annetama nii eesti keelt emakeelena, eesti keelt võõrkeelena kui ka erinevaid eesti murdekeeli kõnelevad inimesed. Rääkida võib nii etteantud teemadel kui ka vabalt valitud teemal. Ootame võimalikult loomulikku ja igapäevast kõnepruuki ning ka slängi. Projekti on rahastanud Euroopa Liit – NextGenerationEU.

Tutvu projektiga siin lehel.

SPONTAANSE KÕNEMATERJALI TRANSKRIBEERIMISE PROJEKT

Projekti eesmärk on transkribeerida ca 400 tunni ulatuses erinevat avalikes allikates leitavat spontaanset eestikeelset kõnematerjali eesti kõnetehnoloogia lahenduste (kõnetuvastus, kõnesüntees) edasiarendamiseks nii era- kui ka avaliku sektori poolt kui ka teadustöö eesmärgil. Eesti keele peale loodud kõnetehnoloogia lahendusi saavad kasutada nii avaliku kui ka erasektori organisatsioonid ja ka eraisikud. Transkribeeritud materjalid avalikustatakse avaandmete teabeväravas. Projekti on rahastanud Euroopa Liit – NextGenerationEU.

bottom of page