top of page

Kes Eestis keeletehnoloogiaga tegelevad?

Eestis on mitmeid osapooli, kes tegelevad keeletehnoloogia valdkonna uurimise, edasiarendamise ning keeletehnoloogiliste komponentide tootestamisega. Keeletehnoloogiaga tegeletakse nii ülikoolides jt teadusasutustes, avaliku sektori organisatsioonides kui ka eraettevõtetes. 

TARTU ÜLIKOOL

Tartu Ülikooli keeletehnoloogia õppetooli tegevusvaldkond katab peaaegu kõike, mis puudutab kirjaliku teksti töötlemist ja keeleanalüüsi. Nende hulgas on näiteks masintõlge, kõnesüntees, samuti eestikeelsete sõnade ja lausete analüüs ja uurimine ning paljud teised ülesanded.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Tallinna Tehnikaülikooli keeletehnoloogia laboratooriumi üheks olulisemaks tegevuseks on ühiskonnale suunatud kõnetehnoloogia rakenduste loomine. See hõlmab nii lõppkasutajale mõeldud kõnetuvastuse rakendusi kui ka olulisi lihtsalt integreeritavaid komponente. Kuigi oma kõnetuvastuse arendustöödes keskendutakse eesti keelele, on enamik laboris loodud tarkvarast keelest sõltumatu. Labor on avatud lähtekoodiga vaba tarkvara pooldaja.

EESTI KEELE INSTITUUT

Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia kompetentsikeskuse eesmärgiks on kindlustada eesti keele digitaalne jätkusuutlikkus, arendades ja integreerides keeletehnoloogilisi vahendeid võimalikult laia kasutajaskonna jaoks. Kompetentsikeskuse ülesannete hulka kuuluvad näiteks keeletehnoloogia seire Eestis ja välismaal, EKT riikliku programmi ("Eesti keeletehnoloogia 2018-2027") koordineerimine, keeletehnoloogia arendamine ja arendustööde koordineerimine, strateegiliste keeleressursside toimimise tagamine jm. 

RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET

Riigi Infosüsteemi Ameti masinõppe- ja keeletehnoloogia osakonna eesmärgiks on arendada ja hallata erinevaid keeletehnoloogia kratijuppe. Tihedat koostööd tehakse erinevate riigi kompetentsikeskustega, mille üheks koosarenduseks on näiteks tõlkeplatvormi loomine. Ühise töö tulemusena valmivad kratijupid, mida saab kasutada erinevate riigiteenuste loomisel. 

bottom of page