KEELETEHNOLOOGIA

Koolitus "Lihtsalt ja arusaadavalt: keeletehnoloogiast"


Koolituse eesmärk on tutvustada keeletehnoloogiat ja selle rakendusvõimalusi. Koolitusel selgitatakse, mis on keeletehnoloogia (kõnetuvastus ja -süntees, dialoogsüsteemid ning tekstianalüüsi vahendid) ning näidatakse, millised lahendusi on olemas ja kuidas neid saaks ära kasutada, näiteks ligipääsetavuse parandamisel. Ühtlasi räägitakse, milliseid andmeid keeletehnoloogia vajab ja mida võiks tulevikus keeletehnoloogialt oodata. Koolituse viib läbi Eesti Keele Instituut.

 

Üritus toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida viib ellu Riigi Infosüsteemi Amet ja rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Üritust aitas korraldada Publicon OÜ.