Mis on kratt?

Kratt on tehisintellekti süsteem. Kratt põhineb tarkvaralisel algoritmil, mis on autonoomne ja õppimisvõimeline ning täidab traditsiooniliselt inimese poolt tehtavaid toiminguid. 

Hetkel on levinud pigem kitsas tehisintellekt (narrow AI), mis väljendub masina võimes käituda intelligentselt ühes kitsas valdkonnas. Samas on kratt õppimisvõimeline.

Krattide tüüpkasutusalad: 

  • soovituste genereerimine

  • tegevuste täpsuse tõstmine / sihistamine

  • optimeerimine ja prioritiseerimine

  • avastus (discovery)

  • tuvastus (näiteks hääle, video ja pildi)

  • suhtlusbotid (nii tekst kui ka kõne)

  • ennustamine / prognoosimine

  • robotmasinad (füüsilise tegevuse automatiseerimine)

Lubadus aeganõudva töö vähendamisest või isegi kõrvaldamisest on üks põhjustest, miks krattidest üha enam räägitakse. Nimelt annab krattide kasutamine inimestele võimaluse keskenduda enam lisandväärtust loovatele tegevustele ja jätta aeganõudvad, rutiinsed ülesanded krattidele.

Ühelt poolt kasvab seeläbi tootlikkus, teiselt poolt vähenevad tööga seotud kulud. See annab võimaluse suunata rohkem ressursse sinna, kus maksumaksja nendest maksimaalset kasu saaks. Näiteks võimaldab see riigil suunata rohkem vahendeid kõikvõimalikesse meetmesse - sealhulgas ettevõtlustoetus või sotsiaalhüvitised. Lisaks võimaldavad kratid asendada inimese poolt tehtavad toimingud. See on väheneva rahvastikuga riigis nagu Eesti hädavajalik leevendamaks tööturu vajadusi.

Miks just "kratt"?

Kasutame mütoloogiast tuntud tegelast ehk kratti metafoorina, et kommunikatsiooni lihtsustada. Nagu vanarahvalegi teada - kui probleem vajab lahendamist, siis kratt teeb asja ära. Seega, kui tehisintellekt on mitte-eksperdi jaoks miskit äärmiselt keerukat ja salapärast, siis muinasjuttudest tuttav kratt aitab seda uute võimaluste välja hõlpsamini mõista. Ja loomulikult peame oma kratid tegema selliseks, et nad oleksid õiglased ja kasulikud, ning hoidma silma peal, et nad kurja ei teeks. Ainult nii võime krattidest võita: vaba aega, meelerahu ja õiglasema ühiskonna.

Vaata lähemalt:

Õpi lähemalt: