top of page

Visioon ja kavad

Hetkel lähtutakse kratikavast ehk Eesti tehisintellekti kasutuselevõtu tegevuskavast aastateks 2022-2023, mis on jätk eelnevale, aastatel 2019-2021 elluviidud Eesti tehisintellekti strateegiale.  Esimese kratikava koostamisega tehti algust 2018. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigikantselei eestvedamisel, mil moodustati ekspertrühm ja valmis aruanne tehisintellekti kasutuselevõtu võimalustest Eestis. 

Dokumendid

bottom of page