top of page

Andmehalduse juhised

Andmehalduse juhised sisaldavad parimal praktikal põhinevaid soovitusi ja nõudeid kolmel alateemal – andmehalduse korraldamine asutuses (andmehalduse raamistik), andmekirjelduste koostamine ja haldamine (andmekirjelduse juhis) ja andmekvaliteedi haldamine (andmekvaliteedi juhis). Andmekirjelduse juhise lisaks on andmekirjelduse standard, mis esitab täpsed nõuded koosvõimelisele andmekirjeldusele. 

Andmehalduse raamistik

Andmehalduse raamistik annab ülevaate asutuse andmehalduse rollidest ja tegevustest. Raamistikku on soovitatav kasutada juhisena asutuse andmehalduse korralduse loomisel, samuti regulaarselt andmehalduse küpsuse hindamisel ning järgmiste andmehalduse korraldamist parendavate tegevuste planeerimisel. 

Andmekirjelduse juhis

Andmekirjelduse juhis selgitab andmete leitavust toetava kirjeldamise põhimõtteid ning andmete kirjeldamisega kaasnevate rollide ja tegevuste sisu. 
Andmekirjelduse juhise lisaks on andmekirjelduse standard, mis esitab andmekirjelduse elementide (metaandmete) täpse loetelu ja semantika. Andmekirjelduse standard on juurutatud RIHAKEse ja RIHA rakendustes, standardi järgimine on andmekirjelduste RIHAsse edastamise eelduseks. 

Andmekvaliteedi juhis

Andmekvaliteedi juhis kirjeldab andmekvaliteedi haldamise põhimõtteid ja kriteeriume ning annab soovitusi andmekvaliteedi reeglite seadmise ja andmekvaliteedi mõõtmise kohta.

Küsimuste ja kommentaaridega palume pöörduda aadressile andmed@mkm.ee

bottom of page