top of page

Toimunud üritused

Tutvu suuremate toimunud üritustega, vaadates ettekannete ja töötubade salvestusi.

Kratitreff 2024: koostöös peitub tehisintellekti jõud

Kolmandat korda toimunud Kratitreff tõi taas kokku tehisintellekti valdkonna huvilised, praktikud ja teadlased. Sel korral oli ürituse läbivaks teemaks koostöö. Üritusel tutvustati lähemalt “Andmete ja tehisintellekti valget raamatut” ning uuriti, kuidas tõhusa koostöö abil tehisintellekti edukamalt arendada ja rakendada. 

Avaettekanne: Andmete ja tehisintellekti valge raamat: mis, kellele ja miks

Luukas Ilves, digiarengu asekantsler, MKM 

Andmete valdkond

Regiina Sepp, andmete taaskasutuse programmijuht, MKM

Tehisintellekt avalikus sektoris 

Kristel Kriisa, tehisintellekti projektijuht, RIA

Tehisintellekt erasektoris

Marily Hendrikson, andmete ja tehisintellekti nõunik, MKM

Oskused, haridus, teadus, arendus

Margus Haidak, kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja, HTM

Keeletehnoloogia valdkond

Kadri Vare, keele- ja kõnetehnoloogia osakonna juht, EKI

Tehisintellekti õigusruum ja AI määrus 

Henrik Trasberg, uute tehnoloogiate ja digitaliseerimise õigusnõunik, Justiitsministeerium

Vestlusring: Oskused, haridus, teadus ja arendus

Gert Jervan, Tallinna Tehnikaülikool
Urve Mets, Kutsekoda SA
Martin Eessalu, Eesti Keele Instituut
Märt Ridala, Solita

Vestlusring: Tehisintellekti usaldusväärsus: AI lahenduste töökindluse, turvalisuse ja eetilisuse tagamine

Henrik Trasberg, Justiitsministeerium
Aleksander Tsuiman, Veriff
Robert Roosalu, Mindtitan
Meelis Kull, Tartu Ülikool

Avaandmete foorum 2023

Kuuendat korda toimunud Avaandmete foorumil arutasime avaandmete rolli riigijuhtimises, avaandmete ümber kogukonna loomist ja avaandmete kasutamise võimalusi.

Eesti avaandmete valdkonna hetkeseis

Ott Velsberg, CDO, MKM 

Ülemiste city ja avaandmed

Silver Kelk, arendusjuht, Mainor AS

Eesti Töötukassa andmed Eesti Pangas

Hannes Juuse, andmearhitekt, Eesti Pank

Andmete projektidest Telias

Rivo Roosileht, andmete valdkonna ärijuht ja

Janika Aan, andmeteaduse juht, Telia

Koosloome läbi (ava)andmete

Veiko Lember,TalTech'i Nurkse instituudi

vanemteadur

Vestlusring: Avaandmed nagu poliitikakujundamise ja juhtimise mehhanism

Liina Osila, Statistikaamet

Dmitri Burnašev, Riigikantselei

Rasmus Urb, Eesti Energia AS

Rivo Roosileht, Telia

Andmete avalikustamine Tallinna näitel

Hanna Greta Veersalu, andmeanalüütik, Tallinna Strateegiakeskus

Avatud andmed

Jaak Vilo, Tartu Ülikooli andmeteaduse õppetooli juhataja

Koostööst ja inimkesksusest andmete vaatenurgast

Sille Sepp, MyData Global

Avaandmed Tartu Linnavalitsuses

Getter Kartau, andmehaldusjuht, Tartu Linnavalitsus

Vestlusring: Kogukonnaloomine avaandmete ümber

Sofia Paes, MKM

Hille Hinsberg, MTÜ OKEE

Maarja-Leena Saar, SA Eesti Koostöö Kogu Katre Seema, HTM

Kratitreff 2023: ideest teostuse ja taaskasutuseni

Teist korda toimunud Kratitreff tõi taas kokku tehisintellekti valdkonna huvilised ja eksperdid riigi- ja erasektorist. Ürituse üldine eesmärk on aidata organisatsioonidel tehisintellekti abil otsuseid teha ja paremaid teenuseid pakkuda. Kavas olid välkettekanded ja vestlusringid, mis keskendusid kratiprojekti elukaarele. Välkettekannetega esinesid mitmed oma ala eksperdid, kes jagasid inspireerivaid kogemuslugusid kratiprojektide algatamisest, läbiviimisest ja taaskasutamisest ning jagasid praktilisi nõuandeid. Toimus ka kaks vestlusringi, kus arutati eduka kratiprojekti eelduste ja kratiprojektide taaskasutamise võimaluste üle.

Avaettekanne: Krativäeline digiriik

Ott Velsberg, MKM

SLAIDID

Kratiprojektiga alustamine

Mailiis Ploomann, erakliendiüksuse juht ja juhatuse liige, Elisa Eesti AS

SLAIDID

Kratiprojektiga alustamine

Karen K Burns, kaasasutaja ja tegevjuht, Fyma OÜ

SLAIDID

Vestlusring: Eduka kratiprojekti eeldused 

Sigrit Siht, MKM

Kristjan Jansons, Mindtitan OÜ

Juhan-Madis Pukk, Flowit Estonia; ITL

Kalev Koppel, STACC OÜ

Kratiprojekti rakendamine

Rasmus Eimla, Bürokrati tootejuht, RIA

SLAIDID

Kratiprojekti rakendamine

Kelly Lilles, tegevjuht, ALPA Kids

SLAIDID

Kratiprojekti rakendamine

Mihkel Tedremaa, kaasasutaja, Superhands

SLAIDID

Kratiprojekti rakendamine

Kaspars Kaulinš, äriarendusjuht, Tilde

SLAIDID

Kratiprojekti rakendamine

Helen Kaljumäe, keeletehnoloog, EKI

SLAIDID

Kratiprojekti rakendamine

Teele Tohver, tugiteenuste osakonna juhataja, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

SLAIDID

Kratiprojekti õppetunnid

Rait Rand, tegevjuht, TempID, WiseCow

SLAIDID

Kratiprojekti õppetunnid

Pille Muni, digiinnovatsiooni projektijuht, Maksu- ja Tolliamet

SLAIDID

Vestlusring: Kratiprojektid ja taaskasutus

Kaupo Laagriküll, RIA

Otto Mättas, AI & Robotics Estonia

Veronika Mugra, RIA

Kaspars Kaulinš, Tilde

Kratitoe portfellist

Kristel Kriisa, RIA

SLAIDID

Avaandmete foorum 2022

Üritusel arutasime avaandmetes peituvate väärtuste ja neist avaneva potentsiaali üle. Mitmed esinejad jagasid kogemusi ja ideid, kuidas nemad oma töös avaandmeid kasutavad ja millist väärtust need loovad. Päevakavas olid välkettekanded, paneeldiskussioon ja töötoad, kus rääkisime näiteks: avaandmete valdkonna hetkeseisust ja tulevikust, väärtuslikest andmestikest, äriregistri andmetest, avalike teabe kasutamise võimalustest, teenuste loomisest avaandmete põhjal.

Eesti avaandmete valdkonna hetkeseis

Ott Velsberg, MKM

SLAIDID

Äriregistri andmete avalikustamine

Ingmar Vali, RIK

SLAIDID

Avaliku teabe kasutamise võimalused uuringutulemuste tutvustus

Johanna Vallistu, Arenguseire Keskus

SLAIDID

Nõusolekuteenus

Piret Pärna, RIA

SLAIDID

Avaandmete panus ja potentsiaal finantskuritegevusega võitlemisel

Jaanus Liigand, Salv

SLAIDID

Andmeajakirjandus

Aarne Seppel, Postimees Grupp

Milline võiks olla andmepõhine ühiskond 10 aasta pärast? Taavi Ploompuu, RIA

Erki Pogoretski, Telia

Tea Danilov, ASK

Ralf-Martin Soe, TalTech

Avaandmete foorum 2021

Avaandmete foorum on üritus, mille eesmärk on tuua kokku andmehuvilised üle riigi ning jagada nii positiivseid kogemusi kui ka murekohti.
2021.a osalesid esinejaid erasektorist ning akadeemiast, kes jagasid oma kogemusi ning ideid, kuidas nemad on oma töös avaandmeid kasutanud ja seeläbi kasulikke rakendusi loonud. Lisaks toimus paneelarutelu "Kus jookseb avaandmete piir? Mis on avaandmed?" ning töötoad.

Tervitussõnad

Siim Sikkut, MKM

Eesti avaandmete valdkonna hetkeseis

Ott Velsberg, MKM

SLAIDID

Reaalaja otsustustugi

Dmitri Burnashev, Riigikantselei 

SLAIDID

Inspiratsioonivahemik

Timo Pärn, Creditinfo

SLAIDID

X-tee logide analüüs

Mihkel Solvak, Tartu Ülikool

SLAIDID

Andmeajakirjandus

Sirli Heinsoo, MKM

SLAIDID

Kus jookseb avaandmete piir? Mis on avaandmed? Sigrit Siht, MKM

Mirjam Rannula, MKM

Jüri Jõema, ITL

Jaan Kurvet, OÜ Krediidiregister

Siiri Vello, OKEE

Liisi Jürgen, OKEE

bottom of page