top of page

Mis on andmehaldus?

Andmetel on tänapäevases ühiskonnas järjest suurem roll. Andmeid kasutatakse (juhtimis)otsuste tegemiseks, uudsete ja efektiivsete teenuste pakkumiseks ja inimeste elu paremaks muutmiseks igas eluvaldkonnas. 

Andmete mõistlik kasutamine on aga võimalik ainult siis kui andmed on korralikult hallatud. See tähendab, et 

  • andmed on kaardistatud ja grupeeritud;

  • andmete väärtus on hinnatud; 

  • andmed on varustatud arusaadavate kirjelduste ehk metaandmetega;

  • pidevalt mõõdetakse ja parandatakse andmete kvaliteeti;

  • ​hallatakse andmete elutsüklit, ehk andmed arhiveeritakse või hävitatakse kui nende väärtus ja kasutusvajadus ajas muutub;

  • andmed on tehtud võimalikele taaskasutajatele mugavalt, ajakohaselt ja usaldusväärselt kättesaadavaks.

Andmehaldus on ka väga tugevalt seotud asutuste põhitegevuse ja andmete taaskasutuse vaadetega – mõistlikku andmehaldust saab juurutada ainult siis, kui andmehalduril on hea ülevaade nii andmete loomise kui kasutamise nüanssidest!

Andmehalduse olulised tegevused Eestis

Andmehaldus on Eestis järjest suuremat tähtsust omandav ning samas aktiivselt arenev tegevusala. Seega on hetkel riigis tervikuna küllalt suur puudus kompetentsetest andmehalduritest, oskustest, praktilistest juhistest ja andmehaldust toetavatest tööriistadest. 

Nii on andmehalduse vaatest kõige olulisemad pikaajalised tegevused: 

2023. aasta peamiseks eesmärgiks on alustada andmehalduse tugisüsteemi loomisega. Selle tulemusel peaks riigis tekkima töövahendid ja meetodid, mis aitavad asutustel paremini hinnata oma andmehalduse hetkeseisu, tuvastada kitsaskohad ning jätkusuutlikult areneda. Muuhulgas on hetkel väljatöötamisel andmete valdkonna oskuste ja kompetentside mudel, andmehalduse protsesside standardmudel ning alustatud on keskse tugisüsteemi (nn kompetentsikeskuse) vajaduste kaardistamist. Täpsema huvi korral kirjuta andmed@mkm.ee.

Täpsemad lähiaastate tegevuste kirjeldused leiad andmete valdkonna tegevuskavast

Andmehalduse juhtimine ja toetamine Eestis

Andmehaldust juhtivaks asutuseks Eestis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle ülesanneteks on: 

  • andmehalduse strateegiline juhtimine ja valdkonna tegevuskavade väljatöötamine;

  • andmete valdkonna ekspertide võrgustiku töö korraldamine; 

  • andmehalduse juhiste väljatöötamise ja haldamise juhtimine; 

  • Eesti esindamine ELi andmete valdkonna töörühmades. 

 

MKMi andmete tiimiga saad võtta ühendust aadressil andmed@mkm.ee

Statistikaameti ülesandeks on andmekirjelduse ja andmekvaliteedi tegevuste praktiline juhtimine. Statistikaameti ülesandeks on vastavate juhiste haldamine, samuti on Statistikaametis loodud oivakeskus, mille ülesandeks on toetada asutusi praktiliste andmekirjelduse ja -kvaliteedi tööde läbiviimisel. Täpsemat infot Statistikaameti andmehalduse suuna tegevuste kohta leiab siit

 

Andmehalduse rakendamisel pakub tehnoloogilist tuge Riigi Infosüsteemi Amet (RIA). RIA peamiseks ülesandeks andmehalduse vaatest on andmekataloogi tarkvara RIHAKE haldamine ja arendamine. 
 

Nende kolme asutuse koostöös on tagatud põhiliste andmehalduse tegevusi katvate juhiste, tööriistade ja toe olemasolu. Kõigi ülejäänud asutuste peamiseks ülesandeks on viia andmehalduse tegevused vastavalt valdkonna vajadustele ellu

bottom of page