top of page

Kaasamine

Andmehalduse võrgustik

Võrgustiku eesmärk on liikmete teavitamine viimastest andmete valdkonna arengutest (sh avaandmed, andmehaldus, AI), aruteluplatvormi tekitamine, kogemuste vahetamine ning üheskoos andmete valdkonna edendamine. 

Praeguseks on võrgustikuga liitunud ligi 600 inimest avalikust sektorist (sh kohalikest omavalitsustest), erasektorist, MTÜdest, ülikoolidest ja mujalt. Võrgustiku liikmetele korraldame regulaarseid kohtumisi, üritusi ja koolitusi.

Liitumiseks kirjuta andmed@mkm.ee

Juhtrühm

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel toimuvad juhtrühma kohtumised, mille eesmärk on avalike asutuste esindajatega andmete valdkonna arengusuundade arutamine, praktiliste sammude väljatöötamine ning valdkondade põhine tegevus töörühmades. Tänaseks juhtrühma kuuluvad järgmiste asutuste esindajad: Sotsiaalministeerium, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK), Kliimaministeerium, Keskkonnaagentuur, Riigikantselei, Justiitsministeerium, Maa-amet, Eesti Keele Instituut, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL), Rahandusministeerium, Maaeluministeerium, Statistikaamet, Siseministeerium, Kaitseministeerium, Andmekaitse Inspektsioon, Rahvusarhiiv, Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

OpenESTdata Facebook'i grupp

OpenESTdata grupp on loodud selleks, et ühendada avaandmete entusiastid, edendada teadmiste jagamist ning luua avatud ja innustav arutelukeskkond. Tänaseks sellega on liitunud üle 1300 avaandmehuvilist. 

Liitu meiega Facebooki's siin

bottom of page