top of page

Andmete taaskasutamine

Mida teeme Eestis andmete taaskasutamise toetamiseks? 

Eesti digiriik on juba praegu üks maailma parimaid. Samas on ka meil küllalt palju kasutamata potentsiaali just andmete taaskasutamise kõige laiemas tähenduses.

Näiteks on Eesti digiühiskonna arengukavas 2030 vajalike digiriigi arengutena välja toodud: 

  • laiem andmete kasutamine riigi juhtimisel (andmepõhine otsustamine);

  • laiapõhjaline andmete taaskasutus ettevõtete ja kodanike aruandluskoormuse vähendamiseks; 

  • andmete kasutamine proaktiivsete ja sündmusteenuste osutamiseks; 

  • nii avaliku kui erasektori vaatest on kõige olulisemal kohal andmekirjaoskuse ja andmeanalüüsi ja -teaduse oskuste kasvatamine. Hetkel pakutavate koolituste ja üritustega saate tutvuda siin. 

Lisaks soovitame teabevaldajatele avaandmete taaskasutusmäära tõstmiseks regulaarselt välja selgitama andmete taaskasutajate vajadusi (konkreetsete andmete avalikustamiseks, andmete vormingu valimiseks, andmete kättesaadavuse ja täiuslikkuse tagamiseks) ning kindlasti teavitada kasutajaid andmestike muudatustest.

Samuti soovitame kõigil huvilistel liituda andmete võrgustikuga, kus levitatakse ka infot uuemate juhiste, riigi tegevuste ning andmete taaskasutamise lahenduste kohta. Võrgustikuga ootame liituma avaliku sektori, erasektori ja akadeemia esindajaid, selleks kirjutage andmed@mkm.ee
 

 

bottom of page