Üritused

Sel lehel saad tutvuda lähemalt krattide projektiga seotud ürituste materjalidega.

Kratitreff

11. detsember toimus avaliku ja erasektori ning ülikoolide esindajatele mõeldud Kratitreff, mille eesmärk oli viia kokku AI-valdkonna kogukond ja tutvustada tehisintellekti ehk krattide hetkeseisu ja tegemisi. 

Tutvu ürituse videosalvestistega siin!

Muuseumikrati ideehäkaton

28. oktoober 2019 Tallinnas, Ajaloomuuseumis

 

Seda, et Eestis on ägedad muuseumid, teatakse kogu maailmas. Nüüd on aeg teha järgmine arenguhüpe ning panna tehisintellekt ehk kratt muuseumide näituste ja publikuprogrammide heaks tööle! Selleks kutsub Muinsuskaitseamet koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga muuseume minihäkatonile. Häkatoni käigus testitakse ja arendatakse viit parimat muuseumide pakutud ideed edasi eri valdkondade professionaalidest koosnevas meeskonnas ning vormitakse need projektide lähteülesanneteks.

Tutvu ürituse materjalidega:

Kratid Eesti avalikus sektoris - Ott Velsberg

10x10 ideede genereerimise vorm - Ott Velsberg

 

Projekti lõuend - Ott Velsberg

Eesti krati tegevuskava koostamise lõpuseminar

28. mail 2019 Tallinnas, TalTechis

 

Alates 2018. aasta augustist on koos käinud krati ekspertrühm, et töötada välja ettepanekud, kuidas Eestis tehisintellekti ehk krati rakendamisest kasu saada – sh mis meetmeid selleks rakendada. Krati tegevuskava koostamise lõpuseminaril tutvustati esmakordselt sellest tööst sündinud tegevuskava ning kutsuti selleks huvilised ja seotud osapooled ekspertrühma lõpuseminarile.

Lõpuseminari juhatas IKT asekantsler Siim Sikkut MKM-ist, plaani ja meetmeid krattide kasutuselevõtu hoogustamiseks Eesti (e-)riigis tutvustas e-riigi andmejuht Ott Velsberg MKM-ist, plaani ja meetmeid krattide kasutuselevõtu hoogustamiseks Eesti majanduses laiemalt tutvustas juhtivkonsultant Siim Aben Ernst & Youngist ja õigusanalüüsi kokkuvõtte ning ettepanekud seadusemuudatusteks tõi välja õiguse instituudi professor Tanel Kerikmäe Tallinna Tehnikaülikoolist.

Tutvu ürituse materjalidega:

Plaan ja meetmed krattide kasutuselevõtu hoogustamiseks Eesti (e-)riigis - Ott Velsberg

Plaan ja meetmed krattide kasutuselevõtu hoogustamiseks Eesti majanduses laiemalt - Siim Aben, Ernst&Young

 

Õigusanalüüsi kokkuvõte ja ettepanekud seadusemuudatusteks - Tanel Kerikmäe, Tallinna Tehnikaülikool

Krattide konverents
30. jaanuaril 2019 Tallinnas, Nordic Hotel Forumis

Selleks, et Eestil oleks võimalik arendada ja rakendada kratte ehk tehisintellektil põhinevaid lahendusi, on vaja võtta vastu otsused juba täna. Kutsusime kokku valdkonna osapooled selleks, et tulla välja ettepanekutega, mille põhjal luua Eestile krattide tegevuskava. Seminari eesmärk oli teha esmane arutelu võimalikest ettepanekutest: ühiselt aju rünnata, mida saame ja peame Eestis tegema, et krattidest kasu saada.


Arutelu käivitamiseks tulid ettekandmisele ettekanded krattide ekspertrühma senisest tööst: õigusanalüüsi, avaliku sektori ja erasektori tegevuskava vahekokkuvõtted. Lisaks tuli konverentsile väliskülalisena rääkima Soomest Pekka Sivonen (Business Finland) sealse riigi ambitsioonikast kavast krattidest teha Soome majanduse uus edulugu. Ürituse avas tervitusega ettevõtlus- ja IT-minister Rene Tammist.

Tutvu ürituse materjalidega:

Krattide projekti tutvustus - Siim Aben, Ernst&Young
 

Avaliku sektori strateegia lähtekohad - Ott Velsberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 

Erasektori strateegia lähtekohad - Siim Aben, Ernst&Young
 

Õiguse töörühma projekti tutvustus "Autonoomsete intelligentsete tehnoloogiate kasutamisega seotud õiguslikud küsimused" - Dr. Tanel Kerikmäe, TalTech, Jaanus Tehver, advokaadibüroo Tehver & partnerid
 

Soome strateegia ülevaade "AI agenda. Exploring FIN-EST collaboration avenues" - Pekka Sivonen, Digital Transformation of Finnish Industries
 

Töörühmade materjalid:

 • Avaliku sektori töörühma materjalid avaandmete valdkonna kohta
   

 • Avaliku sektori töörühma materjalid krattide rakendamisest avalikus sektoris
   

 • Erasektori töörühma materjalid
   

 • Õiguse töörühma materjalid
   

 • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ettepanekud seoses Eesti tehisintellekti strateegia koostamisega