ANDMETEADUSEST

Andmeteadus on popp!

Praktilise koolituse “Andmeteadus on popp” eesmärgiks on anda ülevaade andmeteadusest, sh masinnägemisest, andmete visualiseerimisest, Pythoni teekidest ja paljust muust. Kokku on koolitusvideosid 15 ning kõik on leitavad ühest videoloendist.

Koolitajateks on Kristjan ning Eneli Eljand.

Koolituste materjalid on kättesaadavad siit.


Koolituse korraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

Privaatsust säilitavad tehnoloogiad

Koolitus "Privaatsust säilitavad tehnoloogiad" toimub „Lihtsalt ja arusaadavalt“ koolitussarja alt. Koolituse eesmärk on tutvustada erinevaid privaatsust säilitavaid tehnoloogiaid (inglise keeles privacy-enhancing Technologies ehk PET), milliseid garantiisid nende rakendamine annab ning millised on eeldused selleks. Koolitusel osaleja oskab pärast koolituse läbimist hinnata, milliseid privaatsust säilitavaid tehnoloogiad lähtuvalt infotöötlemise eripäradest saaks rakendada ja millised on riskid ning piirangud, millega tuleks rakendamisel arvestada.

 

Vaadata koolitust teemade kaupa saab meie youtube kanalil.

Andmeaitade loomise koolitusseminar

Andmeaitade loomise koolitusseminari eesmärk on anda koolitusel osalejatele vajalik taustsüsteem andmeaida valdkonnas orienteerumiseks. Koolitusel tutvustatakse, millega on andmeaida puhul tegemist, millised on selle erinevad komponendid, milliseid tehnoloogiad ja tarkvarasid andmeaitade loomisel kasutatakse ning milliste (andmekaitsealaste)nõuetega tuleks andmeaitade loomisel arvestada. Lisaks antakse koolitusel soovitusi, kuidas andmeaida projekti läbi viia.Materjalid kättesaadavad siit.

Tableau koolitus juhtidele koos materjalidega

Koolituse eesmärk on tutvustada avaliku sektori juhtidele Tableau tarkvara võimalusi. Andmeanalüütika väärtuslik juhtidele uutmoodi aruannete tellimiseks ning tarbimiseks. Koolitusel antakse ülevaade nii teoreetilisest kui ka praktilisest poolest.

Materjalid kättesaadavad siit.

Isikuandmete töötlemine andmeanalüütikas

Koolitusel tutvustatakse sissejuhatavalt andmekaitse üldpõhimõtteid ja arutatakse nende sisustamist püsititatud probleemkohtade võtmes.  Eraldi teemana selgitatakse isikuandmete eriliikide töötlemise erisusi võrreldes tavaliste isikuandmetega. Materjalid:

1. Kaasus (õiguslik alus).

2. Kaasus (mõjuhinanng).

3. Slaidid.

Isikuandmete töötlemine andmeanalüütikas

Koolitusel käsitletakse peamiseid isikuandmete töötlemisega seonduvaid probleeme andmeanalüütika kontekstis. Selgitatakse isikuandmete töötlemise õigusliku aluse valiku protsessi, antakse ülevaate millised on riskid ja erisused isikuandmete eriliikide automatiseeritud töötlemisel ning tutvustakse lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõttega.

 

Koolitus koosneb kolmest osast, kõik videod on järelvaadatavad siin.

Materjalid kättesaadavad siit.

Tableau koolitus analüütikutele koos materjalidega

Tableau tarkvara koolitus on eelkõige suunatud nendele avaliku sektori andmeanalüütikutele ja teistele andmetega tegelejatele, kes on teadlikud andmete visualiseerimisest ja töötlemisest, kuid ei oma laiapõhjalisi kogemusi ning oskuseid andmeanalüütika tööriistaga või kitsamalt Tableauga. Koolitus keskendub Tableau rollidele Author, Designer, Analyst.

Koolitusel tehakse ka praktilisi harjutusi. Materjalid kättesaadavad siit.

Andmeteaduse projekti läbiviimine

Koolituse eesmärgiks on anda avaliku sektori projektijuhtidele ülevaade andmeteaduse projektidest ning sellest kuidas neid paremini läbi viia. Eelkõige keskendutakse koolitusel andmeteaduse projektide PoC faasile, kus määramatus on veel väga suur. Koolitus on kolmeosaline.