Kratid Eesti heaks

Tere tulemast krattide projekti kodulehele!

Kratt on tehisintellekti süsteem ja põhineb tarkvaralisel algoritmil, mis on autonoomne, õppimisvõimeline ning täidab traditsiooniliselt inimese poolt tehtavaid toiminguid.

Krattidel on potentsiaal nii meie majanduse tootlikkuse kasvatamiseks kui ka riigiteenuste viimiseks uuele tasemele. Seega tasub asuda teele ning tugevdada baasvõimekust, et suudaksime kratte Eestis piisavalt kasutusele võtta ja edasi arendada

Krattide projekti raames kutsusid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Riigikantselei 2018.aasta augustis kokku riigiasutuste ja erasektori esindajate ekspertrühma. Ekspertrühma ülesandeks oli töötada välja 2019. aasta maikuuks konkreetsed ettepanekud selle kohta, millistel aladel oleks krattidest Eestile enim kasu ja milliste meetmetega nende kasutuselevõttu toetada. Sealjuures töötati välja krattide kasutamisega seotud ettepanekud Eesti õigusruumi arendamiseks, et tagada õigusselgus ja vajalik ohutus. Ekspertrühma aruandest lähtuvalt koostati kratikava ehk Eesti tehisintellekti strateegia.

Eesti tehisintellekti kasutuselevõtu eksperdirühma aruandega on võimalik tutvuda siin! 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel koostatud kratikava ehk Eesti tehisintellekti kasutuselevõtu tegevuskava aastateks 2022-2023 on leitav siin

Bürokratti tutvustav ideepaber on leitav siin ning veebilehena siin!  (avaldatud 24.02.2020) 

Bürokratti 2020 teekaart on leitav siin ning ainult tekstina veebilehe kujul siin! (avaldatud 11.09.2020)

Bürokratti 2021 teekaart on leitav siin! (avaldatud 03.06.2021)

Justiitsministeeriumil on valminud väljatöötamiskavatsus seoses krattide reguleerimisega. VTK ning sellele antud tagasisidega saab tutvuda siin!


Ekspertrühma tööd rahastati ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“.