top of page

News

21.12.2023

Wouldn't it be nice if someone was constantly managing the incoming flow of emails? An inquiry from a journalist, a promotional email, an invitation to a conference and a colleague's request for cooperation would all automatically find a suitable time slot for dealing with them. It's actually an AI solution called Classifier that can be trained to suit everyone's needs.

Classifier is an algorithm that learns to categorize incoming data on the basis of training data. Categories can be created by the product owner, the work is already done by the algorithm. Classifier can be used in a variety of fields, such as text analysis, image recognition or medical diagnoses, helping to automatically classify new data according to previously learned patterns and traits.

Read more

19.05.2023

Wouldn't it be nice if someone was constantly managing the incoming flow of emails? An inquiry from a journalist, a promotional email, an invitation to a conference and a colleague's request for cooperation would all automatically find a suitable time slot for dealing with them. It's actually an AI solution called Classifier that can be trained to suit everyone's needs.

Classifier is an algorithm that learns to categorize incoming data on the basis of training data. Categories can be created by the product owner, the work is already done by the algorithm. Classifier can be used in a variety of fields, such as text analysis, image recognition or medical diagnoses, helping to automatically classify new data according to previously learned patterns and traits.

Read more

17.04.2023

The best data is data that is available, understandable, linkable and that either provides new information or confirms existing knowledge. Open Data Portal is being created to organise the data of the digital state better. The next major challenge for Estonia as a digital state is to offer more and more personalised services to its citizens. To do this, digital platforms and services need more data. The amount of data is constantly growing in all the countries in world. Exponential growth in data volume leads to many challenges related to data management, sharing, re-use, disposal, etc.

Read more

17.04.2023

When data is cross-used and reused, often both legal and information security restrictions apply, especially when the data processed is personal data. In order to reuse personal data and other sensitive data safely and privately, more privacy enhancing technologies should be developed, tested and deployed. Privacy Enhancing Technologies (PETs) are a variety of technologies that, while preserving privacy and confidentiality, enable data to be processed in such a way that only the authorized person processes the data only to the extent permitted and in such a way that no data leaks appear.

Read more

14.04.2023

Open data has become a global movement and gained momentum around the world with both governments and private sector organisations recognizing the value of making data more accessible and usable. It has great potential for driving innovation, economic growth and social change. Open data refers to the idea that certain data should be freely used, re-used and redistributed by anyone for any reason. The past 25 years have seen significant progress in the development and promotion of open data policies and practices.

Read more

Bürokratt Network to apply once-only principle on gov e-services

21.03.2023

When we talk about gov e-services, Estonia has been a pioneer in it for more than 20 years. This success is largely based on X-road, allowing participants to securely exchange sensitive data. Bürokratt, along with others, can make requests about my prescriptions, driver’s licenses, family relations, mandates, etc. Within ca 3000 X-road requests, different participants use them AS IS or create new services based on them. Which is great, because there’s no central decision-maker deciding which services are good enough to create and maintain.

Read more

Paneme tehisintellekti enda jaoks tööle!

19.03.2023

Viimasel ajal räägitakse tehisintellektist üldiselt ja erinevatest tehisintellekti tehnoloogiatel põhinevatest praktilistest rakendustest ehk krattidest üha rohkem. Nimelt annab krattide kasutamine inimestele võimaluse oma tegevusi tõhustada ja keskenduda enam lisandväärtust loovatele tegevustele ning jätta rutiinsed ja aeganõudvad ülesanded krattidele. Ühelt poolt kasvab seeläbi tootlikkus, teiselt poolt vähenevad tööga seotud kulud.

Loe rohkem

Eesti avaandmete valdkonna parimad panustajad 2023 - võitjate väljakuulutamine!

17.03.2023

Selgusid Eesti avaandmete valdkonna parimad panustajad! 
Iga päevaga tekib üha rohkem avaandmeid ning nende taaskasutamise võimalusi. Ühe asutuse või inimese avaldatud andmetele saavad paljud teised luua oma lahendusi. Tänu sellele koostööle võidame ühiskonnana tervikuna: saame kasutada mugavaid digiteenuseid, teha otsuseid andmetele tuginedes ja olla tänu läbipaistvale valitsemisele kursis riigis toimuvaga. Kõigi tublide avaandmetesse pannustajate seas leidub ka eriti säravaid ideid ja rahva lemmikuid, keda avaandmete valdkonda panustajate konkursi raames kord aastas tunnustame!
Sellel aastal nomineeris Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium üheksa asutust või projekti kolmes kategoorias: parim avaandmete avalikustaja, parim avaandmete visualiseerija ja parim avaandmete taaskasutaja.
Konkursi võitjad selgusid rahvahääletusel, milles osales rekordiliselt 462 inimest. Rahvusvahelisel avaandmete päeval lõppenud konkursil valiti parimateks panustajateks ...

Loe rohkem

Kohalike omavalitsuste minihäkaton tehisintellekti teemal

09.03.2023

Ootame kohalikelt omavalitsustelt mõtteid, kuidas tehisintellekti toel võiks kohaliku eluolu parandada või kohaliku omavalitsuse protsesse efektiivsemaks muuta. Oluline on, et lahendus pakuks kodanikule või ettevõtjale väärtust – see võib olla näiteks ajavõit või rahaline kokkuhoid tüütute ja ajamahukate tegevuste automatiseerimise abil või parem ja turvalisem elukeskkond targa linna lahenduste toel või veel midagi muud, mille peale ei olegi keegi veel tulnud.
Kõigile ideede esitajatele pakume võimalus leida ja läbi mõelda tehnoloogia - eelhindamisel väljavalitud seitsme tugevama idee esitajatel on võimalus osaleda kohalike omavalitsuste minihäkatonil, kus erinevate erialade professionaalidest koosnevad meeskonnad aitavad vormida ideedest läbimõeldud projekti kavandid. Ning häkatoni 2 parimat projekti rahastatakse kuni 60 000€ ulatuses.

Loe rohkem

Avaandmete valdkonda panustajate tunnustamine 2023

23.02.2023

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutab välja konkursi tunnustamaks aasta parimaid avaandmete valdkonda panustajaid.
Tänu terve kogukonna pidevale koostööle ja pingutusele saame hoida Eesti lippu kõrgel ning aastast aastasse näidata positiivseid saavutusi avaandmete valdkonnas. Korraldatud konkursi eesmärk ongi kord aastas, rahvusvahelisel avaandmete päeval tunnustada asutustes tehtud tublit tööd!  
Hääletamine lõpeb rahvusvahelisel avaandmete päeval 05.03.2023.

Loe rohkem

Business decisions behind Bürokratt’s technical stack

17.02.2023

The scope of this article is to give a higher, business-level overview mostly for anyone interested in using their own stack instead of Bürokratt’s default one. Specification-driven development -
this is THE key. In short, technically, you can replace every single component we have with anything you like as long as you follow the protocol. If you want to adopt new components using different protocols, just use DataMapper as an intermediate layer...

Loe rohkem

Andmepaneel ja andmete liivakast — kellele, miks ning kuidas?

15.02.2023

Andmed peaksid muutma meie elu lihtsamaks — võimaldama jälgida muutusi ajas ja seada uusi hüpoteese, mida ühiskonna hüvanguks edasi uurida. Andmeid tekib ajas aga pidevalt juurde ning lisaks andmemahu kasvule muutub ka andmetöötlus üha keerukamaks.
Seetõttu on järjest olulisem, et asutuste andmehaldus oleks heal tasemel. See tähendab, et andmetega tehtavad tegevused peavad olema läbipaistvad ning usaldusväärsed. Kuidas seda kõike aga tagada kui praktilisi kogemusi, eriteadmisi ja eksperte napib?...

Loe rohkem

Avaandmete mõjuhinnang 2022

16.01.2023

Detsembris viis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium läbi kolmanda üleüldise avaandmete mõjuhinnangu mitmete avaliku sektori asutuste seas. Andmehaldusele ja avaandmetele keskendatud mõjuhinnangu eesmärk on anda sisendit avaandmete valdkonna paremaks koordineerimiseks, kesksete tegevuste planeerimiseks ja nii asutustele kui ka taaskasutajatele toe pakkumise võimaldamiseks. Lisaks annab mõjuhinnang ülevaate avaandmete valdkonnast 2022. aasta seisuga... Loe rohkem

Why Bürokratt chose the model of open development

07.12.2022

You can read about open-source software development from Wikipedia, but at the time of publishing this article, Wikipedia does not yet have a page to cover open development. So this is kind of an uncharted territory yet. For us, open development means being completely public regarding to pretty much everything. True, we don’t publish our contracts with partners, etc, but you can find everything else from here...

Loe rohkem

Anneta kõnet

28.11.2022

Säilitame koos eesti keelt ning panustame kõnetehnoloogia arengusse.
“Anneta kõnet” projekti käigus on kõigil täisealistel eesti keelt kõnelevatel inimestel võimalus annetada oma kõnet, panustades seeläbi eesti keele säilimisse ning kõnetehnoloogia kiiremate lahenduste jõudmiseni meie igapäevaellu. Oma kõnet on oodatud annetama nii eesti keelt emakeelena, eesti keelt võõrkeelena kui ka erinevaid eesti murdekeeli kõnelevad inimesed. Rääkida võib nii etteantud teemadel kui ka vabalt valitud teemal. Ootame võimalikult loomulikku ja igapäevast kõnepruuki ning ka slängi...

Loe rohkem

Esimesed riiklikud andmeteaduse taibutalgud

08.11.2022

Avaliku sektori ees seisab suur arv väljakutseid ning kõikidel asutustel on nad erinevad. Kui üks asutus otsib paremat platvormi kliendiga suhtlemiseks, teine püüab protsesse automatiseerida ning kolmas soovib tuleviku prognoosida, siis kunagi ei saa nende probleemidel olla üht ja sama lahendust, kuid võib olla üks ja sama viis, kuidas lahenduseni jõuda ning selleks on andmeteadus...

Loe rohkem

Andmehalduse tööriist RIHAKE parandab andmete leitavust

07.11.2022

RIHAKE toetab asutust andmete haldamisel. See võimaldab kirjeldada asutuse andmestikke ja nende sisu, andmestikes kasutatavaid klassifikaatoreid ja loendeid ning koostada andme- ja ärisõnastikke. Nõnda annab see asutusele selge ülevaate andmetest, mida ta avalike ülesannete täitmiseks töötleb.

RIHAKE vastab täielikult riigi andmekirjelduse standardile. Loodud kirjeldusi, mida asutusel on kohustus ja soov avalikustada, saab mugavalt masinloetavalt edastada teistesse süsteemidesse, näiteks RIHAsse ning lähitulevikus ka (ava)andmete teabeväravasse. Nii saab üheskoos luua ülevaate riigis kogutavatest andmetest ja nende tähendusest...

Loe rohkem

bottom of page