top of page

Job offers

Learn more about who we are looking for to join our team or other teams, so that we can develop the coolest digital government!

Currently, there are no job offers available.

Kandideerimise tähtaeg 05.06.2023

TEHIKu andmekorralduse ja -analüüsi valdkonna vastutuses on: toetada andmeliiklust, kavandada ja pidada andmeladusid, valmistada ette andmed ja teha need kättesaadavaks lõppkasutajatele, teostada andmeanalüüse ning aruandeid andmepõhiste otsuste tegemiseks, võimaldada andmete taaskasutust ning toetada erinevate tegevuste kaudu tervise infosüsteemi andmekvaliteedi tõstmist.

Andmeladude talituse juhina on sinu põhiülesandeks juhtida andmeladude talitust nii, et andmeladude arendus- ja haldustööd oleksid tehtud eesmärgipäraselt ja tähtaegselt ning talituse inimesed tunneksid oma tööst rõõmu. 

Tööülesannete täitmiseks on oluline, et Sul on varasem andmeladude arendamise või arendamise juhtimise kogemus; tugev analüütiline mõtlemine, oled süsteemne ja järjekindel ning Sulle on tähtis tulemuste saavutamine;  inimeste juhtimise kogemus, oled meeskonnamängija;  soov kanda vastutust, oled initsiatiivikas.


Tutvu kuulutusega

bottom of page