top of page

Teadustöö

Alljärgnevalt on toodud loend võimalikest lõputööde teemadest, mis sisaldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka teiste valitsemisalade digiarengu alaseid uurimisteemasid. Täiendavate küsimuste või ülal väljatoodud teadustöö tegemise huvi korral kirjutage meilile andmed@mkm.ee

Teadustöö teemad

Info uueneb.

 

bottom of page