top of page

Tugi andmetega tegelemisel

Andmetest on asutustel võimalik saada suurt kasu, samas on eelkõige andmetega tegelema asudes keeruline kohe leida parimaid võimalikke töövõtteid või tööriistu. Seetõttu on riigi poolt asutustele olemas andmehalduse, andmete taaskasutuse ning -analüüsi praktiline tugi.

Andmekirjeldus ja andmekvaliteet

Statistikaameti andmehalduse oivakeskus pakub asutustele nn käed-küljes tuge ärisõnastike ja andmekirjelduste koostamisel ning andmekvaliteedi reeglite väljatöötamisel. Täpsemat infot pakutavate teenuste kohta leiab siit, oivakeskusega saab ühendust e-posti aadressil andmehaldus@stat.ee

Andmete paneel

Andmete paneeli sihtrühmaks on asutused, kes on välja töötamas või rakendamas projekti, millega kaasneb suur mõju isikute põhiõigustele  ja -vabadustele. Näiteks toimub kavandatud või rakendatava projekti raames isikuandmete ulatuslik või eriliigiliste andmete töötlemine või süstemaatiline jälgimine ning soovitakse rakendada uut tehnoloogiat, lähenemisviisi või automaatotsustust.. Samuti juhul, kui ei osata leida sobivaid lahendusi, näiteks testandmete või privaatsustehnoloogiate kasutamisel. Samuti siis, kui ei olda kindlad võimalikes riskikohtades. 

Eeltoodud juhtudel aitab ekspertidest koosnev nõuandev kogu hinnata riske ja abistada eesmärkide saavutamist läbi arutelu ja soovituste andmise.  Kui toodud soovitusi ei osata ise siiski lahendada edasises projekti faasis, on võimalik tulla andmete liivakasti, kus üheskoos kitsaskohti läbi mängides püütakse jõuda soovitud eesmärkideni.

 

Kui Sinu asutusel on huvi oma projekti andmete paneelis esitleda ning saada väärtuslikku tagasisidet ja soovitusi, kirjuta aadressil andmed@mkm.ee

Avaandmete avalikustamine

Avaandmed on juurdepääsupiiranguteta andmed, mida erinevad osapooled saavad vabalt jagada ja kasutada. Eestis avaandmeid avalikustatakse Avaandmete teabeväravas.

MKMi ja RIA andmete tiim konsulteerib asutusi avaandmete teemadel - selgitab mis andmeid saab avaandmete avalikustada, miks ja kuidas avaandmeid avalikustada Avaandmete teabeväravas ning koostöös Statistikaametiga pakub abi avaandmete kirjeldamisel.

Konsultatsiooni kokkuleppimiseks kirjuta meilile opendatasupport@mkm.ee.

Lisaks vajalike teadmisi saab Digiriigi Akadeemias. Oleme loonud kaks kursust - ühes räägime avaandmete mõistest ning selgitame mis andmeid ja kuidas avalikustada Avaandmete teabeväravas, teises käsitleme avaandmete avaldamise häid praktikaid ning räägime avaandmete kvaliteedist.

Kõike avaandmetega seotuid juhiseid leiad Avaandmete teabeväravas. Avaandmete avalikustamise videojuhend on leitav siit.

bottom of page