top of page

Tööpakkumised

Uuri lähemalt, keda ootame meie või teiste meeskondadega liituma, et saaksime arendada koos kõige lahedama digiriigi!

Tööpakkumised puuduvad.

Kandideerimise tähtaeg 05.06.2023

TEHIKu andmekorralduse ja -analüüsi valdkonna vastutuses on: toetada andmeliiklust, kavandada ja pidada andmeladusid, valmistada ette andmed ja teha need kättesaadavaks lõppkasutajatele, teostada andmeanalüüse ning aruandeid andmepõhiste otsuste tegemiseks, võimaldada andmete taaskasutust ning toetada erinevate tegevuste kaudu tervise infosüsteemi andmekvaliteedi tõstmist.

Andmeladude talituse juhina on sinu põhiülesandeks juhtida andmeladude talitust nii, et andmeladude arendus- ja haldustööd oleksid tehtud eesmärgipäraselt ja tähtaegselt ning talituse inimesed tunneksid oma tööst rõõmu. 

Tööülesannete täitmiseks on oluline, et Sul on varasem andmeladude arendamise või arendamise juhtimise kogemus; tugev analüütiline mõtlemine, oled süsteemne ja järjekindel ning Sulle on tähtis tulemuste saavutamine;  inimeste juhtimise kogemus, oled meeskonnamängija;  soov kanda vastutust, oled initsiatiivikas.


Tutvu kuulutusega

bottom of page