top of page

Avaliku sektori andmevaldkonna edendamise teaduspreemia konkurss

Teaduspreemia konkursi eesmärk on ergutada teadustegevust avaandmete, andmemajanduse ja avaliku sektori andmehalduse teemadel ning tunnustada silmapaistvat uurimistööd või teadusartiklit. 

Tutvu teaduspreemia statuudiga.

Teaduspreemia antakse välja kahes kategoorias:

  • uurimistööde kategooria - premeeritakse kõrghariduse 1. ja 2. astme lõputöid

  • teadusartiklite kategooria - premeeritakse eelretsenseeritavas rahvusvahelises teadusajakirjas avaldatud või avaldamiseks vastuvõetud teadusartikleid.

Tööde esitamise tähtaeg on 25. juuni – 25. september 2024. Tööd võib esitada nii eesti kui ka inglise keeles e-posti aadressil andmed@mkm.ee märkega „Avaliku sektori andmevaldkonna edendamise teaduspreemia konkurss 2024". Tutvu ka teaduspreemia statuudiga, kust leiad nõudmised esitatavate dokumentide kohta.

Ühes kategoorias antakse välja kuni kolm teaduspreemiat. Konkursi auhinnafondi suurus on 7000 eurot.

Konkursile on oodatud tööd, mis panustavad vähemalt ühte järgmistest valdkondadest:

  • Avaandmed - esitatavad tööd peavad keskenduma avaandmete avalikustamisele või kasutamisele. Tööd võivad näiteks käsitleda uusi teenuseid ja digilahendusi, mis tuginevad avaandmetele, näidata, kuidas avaandmete abil saab toetada uuringuid ja andmepõhiseid otsuseid, aidata kaasa riigi ja ühiskonna läbipaistvuse suurendamisele, andmete avalikustamisele või äriliste ja mittetulunduslike ettevõtmiste käivitamisele.

  • Andmemajandus - tööd peavad keskenduma andmete jagamisele ja nende majandusliku väärtuse suurendamisele, näidates, kuidas andmed võivad toetada uute toodete ja teenuste arendamist ning innovatsiooni. Esitatud tööd peaksid demonstreerima, kuidas andmemajanduses osalevad osapooled saavad andmete jagamise kaudu kulusid kokku hoida ja koostöövõimalusi luua. Lisaks võivad tööd uurida andmete ostmise ja müümise protsesse või laiemat ühiskondlikku kasu, mis tuleneb andmete tõhusast kasutamisest.

  • Avaliku sektori andmehaldus - tööd peavad keskenduma avaliku sektori andmete süsteemsele haldamisele ja varana käsitlemisele, näidates, kuidas andmete kvaliteeti, leitavust ja taaskasutatavust saab parandada. Esitatud tööd peaksid demonstreerima, kuidas andmehaldus aitab organisatsioonidel lihtsustada andmete leidmist ja kasutamist, näiteks andmepõhise juhtimise rakendamiseks või tehisintellekti lahenduste arendamiseks.

​​Uurimistööde kategoorias on konkursile oodatud Eesti ülikooli või rakenduskõrgkooli õppekava läbinud või õppivad magistrandid, bakalaureuseastme üliõpilased või rakenduskõrgkooli üliõpilased. Lisaks samadel õppeastmetel õppivad või õppekava läbinud tudengid välisriigi ülikoolidest ja rakenduskõrgkoolidest.

Teadusartiklite kategoorias on oodatud osalema Eesti ülikooli õppekava läbinud või õppivad doktorandid ning Eesti avalik-õiguslike ülikoolide teadustöötajad. Samuti välisriigi ülikooli õppekava läbinud või alles õppivad doktorandid ja välisriigi ülikooli teadustöötajad. Konkurss on mõeldud Eesti Vabariigi kodanikele.

Konkursile võib esitada uurimistöö või teadustöö, mille kaitsmisest või rahvusvahelises teadusajakirjas avaldamisest pole möödunud enam kui kaks aastat konkursi dokumentide esitamise tähtajaks.

Konkursile laekunud töid hindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kokku kutsutud komisjon.

Küsimuste korral võtta meiega ühendust andmed@mkm.ee

bottom of page