top of page

Projektid

Siin teemaplokis on välja toodud praegu käivad ja möödunud projektid. 

ANNETA KÕNET

Staatus: lõppenud

“Anneta kõnet” projekti käigus on kõigil täisealistel eesti keelt kõnelevatel inimestel võimalus annetada oma kõnet, panustades seeläbi eesti keele säilimisse ning kõnetehnoloogia kiiremate lahenduste jõudmiseni meie igapäevaellu. Oma kõnet on oodatud annetama nii eesti keelt emakeelena, eesti keelt võõrkeelena kui ka erinevaid eesti murdekeeli kõnelevad inimesed. Rääkida võib nii etteantud teemadel kui ka vabalt valitud teemal. Ootame võimalikult loomulikku ja igapäevast kõnepruuki ning ka slängi. Projekti on rahastanud Euroopa Liit – NextGenerationEU.

Projekt asus lehel www.annetakõnet.ee.

ANDMETEADUSE TAIBUTALGUD

Staatus: lõppenud

Andmeteaduse taibutalgutel püüame leida lahendusi reaalelulistele probleemidele, kasutades selleks avaandmeid. Taibutalgute näol tekib osalejatel ainulaadne võimalus olla osa ühest Euroopa kõige uuenduslikuma projekti tiimist, arendades AI Gov-stacki ning seeläbi luues väärtust kogu ühiskonnale. 

Tutvu ülesannetega, vali kõige põnevamad välja ning aita meid kõige lahedama digiriigi loomisel! Loe lisainfot ja liitu taibutalgutega Kaggle platvormil.

Tutvu projekti tulemustega siin lehel.

bottom of page