top of page

Parimad praktikad

Andmete valdkonna nõuded ja juhised annavad asutustele üldise raamistiku. Eesti nõuete ja juhiste kõrval eksisteerivad samas ka laiemad rahvusvahelised parimad praktikad, samuti on igal asutusel oma tegevusest ja organisatoorsest ülesehitusest tulevad täpsemad vajadused.  

Igal asutusel on vaja seega kujundada oma kontekstile sobiv vajaduste ülevaade ning luua andmepõhise organisatsiooni rakendamise raamistik, mis lähtub kõigist ülal nimetatud komponentidest.  

Sellel lehel jagame asutuste praktikaid selliste raamistike või juhiste loomisel. Loodame, et need on inspiratsiooniks ka teistele asutustele! 

ANDMEHALDUS

ANDMEHALDUSE KORRALDUS EHITISREGISTRI NÄITEL

Andmehalduse korraldus Ehitisregistris 

2023. aastal tellis ehitisregister (EHR) analüüsi, mille eesmärgiks oli välja töötada soovitused ja tegevusplaan ehitisregistri (EHR) andmehalduse raamistiku uuendamiseks ning juurutamiseks. Analüüs käsitles EHRi jaoks olulise ehitusvaldkonna konteksti (sh. digitaliseerituse seis ning sektori andmevajadused), auditeeriti andmebaaside ja halduspraktikate hetkeseisu ning anti ülevaate andmehaldusega seotud õiguslikust kontekstist. Samuti defineeriti analüüsi käigus EHRi kontekstis vajalikud andmehalduse komponendid, rollid, tööprotsessid ja tehniliste lahenduste valikud, lähtudes Eesti andmehalduse ja -kvaliteedi juhistest ning andmekirjelduse standardist. Analüüsi käigus antud soovitused on täiendatud detailsete näidisdokumentide, -vormide ja -protsessijoonistega, mis on abiks väiksemate asutuste andmehalduse korraldamisel.  

Analüüs viidi läbi 2023 aastal, tellijaks oli Kliimaministeerium ning teostajateks TalTech ja Sorainen.  

 

Dokumendid

bottom of page