top of page

Möödunud üritused ja kohtumised

Andmehalduse võrgustik

Võrgutiku eesmärk on liikmete teavitamine viimastest andmete valdkonna arengutest (sh avaandmed, andmehaldus, AI), aruteluplatvormi tekitamine, kogemuste vahetamine ning üheskoos andmete valdkonna edendamine. 

Tänapäeval võrgustikuga on liitunud liigi 600 inimest avalikust sektorist (sh kohalikest omavalitsustest), erasektorist, MTÜdest, ülikoolidest ja teisi andmehuvilisi. Võrgustiku liikmetele korraldame regulaarseid kohtumisi, üritusi ja koolitusi.

Liitumiseks kirjuta meilile andmed@mkm.ee

Allpool leiad 2020-2023.a toimunud üritusi, kohtumisi ja analüüse, kus käsitleti aavaandmete teemasid.

aasta
Üritus, kohtumine
liik
2023
Avaandmete foorum 2023
Üritus
2023
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2023
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2023
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2020
Kuidas avaldada viie-tärni-andmed
koolitus
2020
Avaandmete töögrupi kohtumine I (erinevate sektorite esindajatega)
kohtumised
2020
Avaandmete töögrupi kohtumine II (erinevate sektorite esindajatega)
kohtumised
2020
Avaandmete töögrupi kohtumine III (erinevate sektorite esindajatega)
kohtumised
2020
Avaandmete töögrupi kohtumine IV (erinevate sektorite esindajatega)
kohtumised
2020
Avaandmete töögrupi kohtumine V (erinevate sektorite esindajatega)
kohtumised
2020
Avaandmete Foorum 2020
Üritus
2020
Avaandmete visualiseerimise koolitus
koolitus
2020
Avaandmed ja andmehaldus KOVides I
koolitus
2020
Avaandmed ja andmehaldus KOVides II
koolitus
2020
Avaandmete avalikustamine, teabevärava funktsionaalsused
koolitus
2020
Isikuandmed ja avaandmed
koolitus
2020
Kohtumised eresektoriga avaandmete teemadel (avaandmete populariseerimine, avaandmete vajaduste kaardistamine, avaandmete taaskasutamine, erinevate kohtumiste raames kohtuti ITL, LHV, Telia, Net Group, Inforegister, Microsoft, Google, Apple ja teistega)
kohtumised
2020
Kohtumised ülikoolide ja kolmanda sektoriga avaandmete teemadel (avaandmete populariseerimine, avaandmete vajaduste kaardistamine, avaandmete taaskasutamine, erinevate kohtumiste raames kohtuti TalTech, OKEE ja teistega)
kohtumised
2021
Avaandmed ja andmehaldus KOVides III
koolitus
2021
Avaandmed ja andmehaldus KOVides IV
koolitus
2021
High value datasets in public sector
kohtumised
2021
Ensuring privacy and data protection
koolitus
2021
Spatial data publication and use
koolitus
2021
Avaandmete Foorum 2021
Üritus
2021
Analüüs 1800 erasektori esindaja seas erasektori avaandmete vajaduste väljaselgitamiseks
analüüs
2021
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2021
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2021
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2021
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2021
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2021
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2022
Isikuandmete töötlemine andmeanalüütikas
koolitus
2022
Privaatsust säilitavad tehnoloogiad
koolitus
2022
Linkandmete koolitus
koolitus
2022
Andmeaitade koolitus
koolitus
2022
Andmekirjaoskuse koolitus
koolitus
2022
Andmete haldamise ja avalikustamise koolitus KOVidele
koolitus
2022
Avaandmete foorum 2022
Üritus
2022
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2022
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2022
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2022
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2022
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2022
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2022/2023
Andmestrateegia loomise raames kõike ministeeriumitega kohtumised (mitmed kohtumised erinevate ministeeriumitega)
kohtumised
2022/2023
Andmestrateegia loomise raames teiste avalike asutustega kohtumised (mitmed eraldi kohtumised toimusid Keskkonnaagentuuri, Keskkonnaameti, KEMITi, RITi, Transpordiameti, HARNO, PRIA, Töötukassa, AKI, ERMi, Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiivi, MKA, EMTA, TAI ja teistega)
kohtumised
2022/2023
Andmestrateegia loomise raames avaliku ja kolmanda sektori asutustega kohtumised (mitmed eraldi kohtumised toimusid Õiguskanstleri Kantselei, Inimõiguste keskuse, Arenguseire keskuse, ELVLi ja Riigikantselei esindajatega)
kohtumised
2022/2023
Andmestrateegia loomise raames erasektori asutustega kohtumised (mitmed eraldi kohtumised toimusid tervise ja tehnoloogia valdkonna esindajatega - HealthFounders, STACC, Mindtitan, Cybernetica, NIIS, Nortal ja Guardtime)
kohtumised
2022/2023
Andmestrateegia loomise raames erasektori asutustega kohtumised (mitmed eraldi kohtumised toimusid finantsvaldkonna esindajatega - LHV, Pensionikeskus, Eesti Pank, EPIFond ja EPIKoda)
kohtumised
2022/2023
Andmestrateegia loomise raames ülikoolidega kohtumised (mitmed eraldi kohtumised toimusid Tartu Ülikooli, Taltechi ja Tallinna Õlikooli esindajatega)
kohtumised
2022/2023
Andmestrateegia loomise raames kohtumised erasektori, liitude ja muude organisatsioonidega (mitmed eraldi kohtumised toimusidPRAXIS, ITL, Eesti Raamatupidajate Kogu, AIRE, EVEA, Digilogistika keskus, Kaupmeeste Liit, Creditinfo, Triniti, Elisa, Eesti Ringmajandusettevõtete Liit, and Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ ja teistega)
kohtumised
2023
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2023
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
2023
Veebiüritus "Andmete töögrupp"
Üritus
bottom of page