top of page

Andmehalduse tegevused

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel koostati andmehalduse tegevuskava, milles on kirjeldatud andmehalduse tegevused aastateks 2023-2024.

​Tegevuskava peamiseks eesmärgiks on andmehalduse valdkonna ühtlast ja järjepidevat arengut toetava tugistruktuuri ülesehitamine. Tegevuskava suundadest on olulisel kohal andmehaldurite praktiliste oskuste kasvatamine läbi erinevate koolituste ja koostöövõimaluste, seadusandluse korrastamine, valdkonna juhiste avalikustamine, andmekirjelduse praktiliste töövahendite (RIHAKE) arendamine, andmekvaliteedi haldamise põhimõtete ja praktiliste meetodite täpsustamine ning mitmete andmete taaskasutamist toetavate tegevuste läbiviimine.

Avaandmete valdkonna peamiseid tegevusi leiate Avaandmete tegevuskavas 2023-2024:

Andmehalduse ja avaandmete suuna tegevused on osaliselt toetatud Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) raames. 

Küsimuste ja kommentaaridega palume pöörduda andmed@mkm.ee

bottom of page