top of page

Andmehalduse tegevused

Andmehalduse tegevused on kirjeldatud andmehalduse tegevuskavas. Eelmine tegevuskava oli koostatud aastateks 2021-2022. Lähiajal avalikustame uue andmehalduse tegevuskava aastateks 2023-2024.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel koostati andmehalduse tegevuskava aastateks 2021-2022.

​Tegevuskava peamiseks eesmärgiks on andmehalduse valdkonna ühtlast ja järjepidevat arengut toetava tugistruktuuri ülesehitamine. Tegevuskava suundadest on olulisel kohal andmehaldurite praktiliste oskuste kasvatamine läbi erinevate koolituste ja koostöövõimaluste, seadusandluse korrastamine, valdkonna juhiste avalikustamine, andmekirjelduse praktiliste töövahendite (RIHAKE) arendamine, andmekvaliteedi haldamise põhimõtete ja praktiliste meetodite täpsustamine ning mitmete andmete taaskasutamist toetavate tegevuste läbiviimine. 

Andmehalduse tegevused on osaliselt toetatud Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) raames. 

Küsimuste ja kommentaaridega palume pöörduda andmed@mkm.ee.

bottom of page