Ekspertrühm

2018. aasta septembris alustas Riigikantselei ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel krati ekspertrühm, mille ülesandeks on töötada välja ettepanekud:

1) seaduseelnõu koostamiseks, et tuua Eesti õigusruumi selgus ja korraldada vajalik järelevalve ning muuta sellega võimalikuks krattide ehk täisautonoomsete infosüsteemide kasutamine Eesti majandusruumis kõikvõimalikes eluvaldkondades;

2) Eesti tehisintellekti tegevuskava koostamiseks;

3) tehisintellekti kasutuselevõtmise ja vastavate võimaluste tutvustamisega seotud teavitustegevusteks.

 

Ekspertrühma töö tähtaeg on juuni 2019.

Ekspertrühma liikmed

Siim Sikkut, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler

Viljar Lubi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler

Kristi Talving, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler

Kai Härmand, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler

Martin Eessalu, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik

Marten Kaevats, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik

Tõnu Tammer, Riigi Infosüsteemide Ameti intsidentide käsitlemise osakonna juhataja

Andres Kukke, Statistikaameti peadirektori asetäitja

Jaak Vilo, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja, bioinformaatika professor

Tanel Tammet, Tallinna Tehnikaülikooli professor

Mart Susi, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor

Seth Lackman, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige

Allan Selirand, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välisinvesteeringute keskuse direktor

Taivo Pungas, Ekspert

Markus Lippus, Ekspert

 

Ekspertrühma asendusliikmed:

 

Ott Velsberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna andmete ja tehisintellekti nõunik

Mikk Vainik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ekspert

Külli Kraner, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna kaubanduse-ja teenuste talituse juhataja

Mirjam Rannula, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik

Kärt Karus, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik

Katrin Pihor, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja

Anni Katkosild, Riigikantselei strateegiabüroo konsultant

Raimo Reiman, Riigi Infosüsteemide Ameti riigiportaali osakonnajuhataja

Mart Mägi, Statistikaameti peadirektor

Mark Fišel, Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi keeletehnoloogia dotsent

Maarja Kruusmaa, Tallinna Tehnikaülikooli professor

Sirje Asu, Tallinna Ülikooli teadusosakonna jurist

Maarja Rannama, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu projektijuht

Raido Lember, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välisinvesteeringute keskuse investorkonsultantide juht

Projekti konsultandid:

Siim Aben, Ernst & Youngi ärikonsultatsioonide juhtivkonsultant

Martin Meisalu, Ernst & Youngi ärikonsultatsioonide vanemkonsultant

Keith Strier, Ernst & Youngi tehisintellekti nõustamisvaldkonna juht

Tutvu projekti õiguse töörühma materjalidega siin >>>