#Bürokratt:
teekaart aastaks 2020

#Bürokratti 2020 teekaart koos visuaalidega on leitav siin!

Mis on #Bürokratt?

 

Kontseptsioon avalike teenuste digitaalsest toimimisest tehisintellekti- ehk kratiajastul e-Eestis.

#Bürokratt on krattide koosvõimeline võrgustik, mis võimaldab inimese ehk kasutaja jaoks virtuaalsete assistentide abil kõnekeelse suhtlusega avalikke otseseid ja infoteenuseid kasutada.

 

Miks on #Bürokratti vaja?

 

Probleem: kodanikud ei tea, millise asutuse poole pöörduda, neil puudub ülevaade kohustustest ja riigipoolt pakutavatest võimalustest, suhtlus on aeganõudev nii asutuste kui ka kodanike vaatest.

Võimalus: tehisintellekti ja eriti virtuaalassistentide areng (nt mobiilseadmetes) võimaldab probleemi lahendada senisest oluliselt paremini.

Hetkeolukord: mobiilseadmeid kasutab ligikaudu 98% ja internetti 90% Eesti leibkondadest, mobiilseadmete ja interneti kasutamine näitab jätkuvat kasvu

Eesmärk: avalike teenuste kasutamine teha radikaalselt lihtsamaks ja kasutajakesksemaks läbi virtuaal assistententide ja kõnekeelse suhtluse -> seeläbi parim digiriigi kasutajakogemus.

#bürokrati teekaart 2020: analüüsi- ja pilootprojektid

Vestlusroboti arendus ja sõnumiruumi PoC

Eesmärk: loodud vabavaraline vestlusrobot ja katsetatud krattide koosvõimet läbi sõnumiruumi

Tulevane kasu: inimene saab riigiga suhelda 24/7 ja tänu krattide koosvõimele on võimalik pöördumisi efektiivselt asutuste vahel suunata

Kestvus: juuli-detsember 2020

Kaasatud asutused: RIA, PPA, SMIT ja MKM

Alternatiivsete kanalite kasutamise analüüs ja PoC

Eesmärk: täna ei ole võimalik kodanikega suhelda läbi riigiväliste digikanalite (Skype, Whatsapp, Facebook), projekti raames proovitakse luua liidestus alternatiivsete digikanalitega ning võimalus kodanike autentimiseks

Tulevane kasu: riigiga suhtlemiseks ja kodanike personaalseks teavitamiseks saab krattide abil kasutada alternatiivseid kanaleid

Kestvus: august-detsember 2020

Kaasatud asutused: RIA, PRIA ja MKM

Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüs ja PoC

Eesmärk: valminud analüüs ja loodud PoC, kuidas klassifitseerida kodaniku päringuid valdkondlikul tasemel

Tulevane kasu: kodaniku pöördumiste klassifitseerija võimaldab pöördumisi automaatselt klassifitseerida ning seejärel suunata õigele kratile või asutusele edasi, mistõttu kodanik ei pea teadma, millise asutuse poole pöörduda

Kestvus: august-detsember 2020

Kaasatud asutused: MKM, TTJA, RIA, SA, PPA, SKA, Rahvusraamatukogu, MNT, Keskkonnaagentuur jt.

Riikliku mobiilirakenduse analüüs ja PoC

Eesmärk: valminud analüüsi tulemusel selgub, kas on vajadus eraldiseisva eesti.ee mobiilirakenduse kui #bürokrati kanali jaoks ning loodud on PoC

Tulevane kasu: kodaniku halduskoormus väheneb teenuste ühendamise ja kättesaadavuse parendamise kaudu, tekib võimalus häälepõhiselt suhelda

Kestvus: august 2020 – jaanuar 2021

Kaasatud asutused: RIA ja MKM

Kõnesüntees

Eesmärk: viia kõnesünteesi ehk tekst-hääleks kvaliteet sarnasemaks inimhäälega

Tulevane kasu: tekib võimalus kratt-assistentide kaudu tarbida avalikke teenuseid häälepõhiselt

Kestvus: kuni august 2020

Kaasatud asutused: HTM, EKI, Tartu Ülikool

Nimeüksuste, ajafraaside tuvastamine

Eesmärk: tuvastada kodaniku pöördumistest oluline info, näiteks asukohad, nimed, e-mailid jm.

Tulevane kasu: võimalik pakkuda paremat ja kodanikukesksemat teenust ning tuvastada pöördumise põhjus ja sisu, et krati töö oleks täpsem ja kiirem

Kestvus: kuni detsember 2020

Kaasatud asutused: HTM, TÜ, MKM

Nõusolekuteenus

Eesmärk: võimaldada kodanikul anda kolmandale osapoolele nõusolek tema isikuandmete küsimiseks mõnest andmekogust

Tulevane kasu: inimesel tekib võimalus jagada enda isikuandmeid isiksustatud teenuste pakkumiseks, nt #bürokrati kaudu kasutada erasektori kratte

Kestvus: kuni mai 2021

Kaasatud asutused: RIA, MKM, SOM, TEHIK, SKA, TAI ja paljud teised

Ettevõtetega koostöö

Google, Apple, Samsung, Microsoft jt.

Eesmärk: koostöö käivitamine ja edasiste tegevuste kokkuleppimine vähemalt ühe virtuaalassistenti arendava globaalse ettevõttega #bürokrati liidestamiseks

Tulevane kasu: kodanik saab avalikke teenuseid ning suhelda riigiga läbi mõne olemasoleva laialtlevinud virtuaalassistendi

Kestvus: kuni detsember 2020

Kaasatud asutused: MKM

Soomega koostöö

#Bürokratt + #AuroraAI

Eesmärk: Soome valitsusega koostöö käivitamine ja tegevuskava kokkuleppimine, et katsetada ja arendada piiriülest krattide koosvõimet

Tulevane kasu: kodanikule saab pakkuda piiriüleseid avalikke teenuseid läbi #bürokrati

Kestvus: kuni detsember 2020

Kaasatud asutused: MKM

Edasine tegevuskava (2021+) tuleb esmaste katseprojektide elluviimise põhjal jaanuaris 2021