Töötukassa otsustustugi OTT

Töötukassa otsustustugi OTT on andmepõhine tööriist, mis prognoosib töötu tööle liikumise tõenäosust, toob välja seda mõjutavad tegurid ja aitab seeläbi pakkuda töötule abi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt ning tõsta töötukassa efektiivsust.

Aastas registreerib end töötuna ca 70 000 inimest, kellel kõigil on erinev taust, tugevused ja takistused. Töötukassa 350 nõustajat peavad analüüsima suurt hulka infot, et teha koos inimesega tema tööle aitamiseks sobiv plaan. See protsess võtab aega, samas on oluline võimalikult kiiresti mõista inimese olukorda ja hakata õiges suunas tegutsema. OTT võtab eelmise viie aasta töötute andmete alusel treenitud masinõppe mudeli abil kokku konkreetse inimese olukorra, prognoosides tema tööle liikumise tõenäosust aasta jooksul, uuesti töötuks jäämise tõenäosust ja tuues välja asjaolud, mis seda mõjutavad. Nii saab nõustaja kiire kokkuvõtte oma kliendi olukorrast, aga samuti ka ülevaate kõikidest oma klientidest OTTi hinnangule alusel ja see võimaldab tal seada prioriteete vastavalt klientide abivajaduse ulatusele.

Lisaks kasutavad OTTi hinnanguid ka nõustajate juhid, kes saavad nõustajate töökoormust ühtlasemalt jagada ja keerulisemate kliendiportfellidega nõustajaid toetada.

OTTi analüütiline pool töötab tarkvaras R ja kasutusel on juhumetsa mudel. OTT on integreeritud töötukassa aruandlusmooduliga (andmeait), mille kaudu liiguvad mudelis kasutatavad andmed R-i ning prognoositavad väljundid nõustaja töölauale.

Kuna tööturu olukord muutub kiiresti, on vaja OTTi samuti pidevalt ajakohasena hoida. Selleks saavad OTTi kasutavad nõustajad igapäevaselt tagasisidet anda ning selle alusel täiendatakse mudelit uute tunnuste lisamise või mittetöötavate eemaldamise kaudu. Samuti vajab mudel andmete lisandumisel kord kvartalis uuesti treenimist.

OTT on loodud töötukassa ja arenduspartnerite CITIS, Nortal ja Resta koostöös.

Kokkuvõttes aitab OTT töötukassa põhiprotsessi käigus tekkivate andmete uuesti kasutusele võtmise kaudu parandada pakutava teenuse kvaliteeti ja tõsta efektiivsust.