Tööpakkumised

Siin avalikustame meie tiimi vabad tööpakkumised. Viska pilk peale, kas midagi kõnetab ehk just Sind ja tule ehita koos meiega tuleviku e-riiki!

  • Visioneerib klassifitseerija ja krati teenuseid ning tooteid

  • Planeerib õigeaegselt vajalikud arendused ja viib need ellu

  • Teeb koostööd väliste arenduspartneritega

  • Tootejuhilt ootame, kas IT-alast kõrgharidust või erialast töökogemust antud valdkonnas

​Meie jaoks on oluline, et tahaksid tööd teha just Riigi krattidega ning Sinu jaoks läheb korda, et saad midagi olulist ära teha just Eesti riigi heaks!

Copy of Palju õnne! (210 × 148 mm).png