Põrandakütet reguleeriv säästukratt

Kodude kütmisel elektriliste põrandaküttelahendustega on mitmeid tegureid, mis mõjutavad vajaliku temperatuuri hoidmist määratud vahemikus. Sealjuures on põrandate soojusinerts üks olulisemaid parameetreid, mida täna kütmise ja targa elektrikasutamise juures ei arvestata.

Kratil põhinev lahendus

Lahenduseks pakkus Smart Load Solutions välja nutika põrandakütte termostaadi, mis monitoorib regulaarselt olulisemaid parameetreid (põranda temperatuur, välistemperatuur ja põranda võimsus) ning salvestab need andmebaasi. Nende andmete põhjal on kratil võimalik hinnata, kuidas välised kütteallikad ja põranda soojustus mõjutavad põranda temperatuuri: kogutud andmeid töödeldakse masinõppe algoritmiga ning selle tulemusena leitakse hoone spetsiifiline kütmise algoritm, mis võimaldab hoida soovitud sisekliimat.


Tulemus

Loodud lahendus võimaldab kontrollida ruumide põrandaküttega kütmisel erinevaid parameetreid lähtuvalt elektri börsihinnast, sise- ja välistemperatuurist ning teistest parameetritest. Tulemuseks on ruumide optimaalsem kütmine, madalamad elektrikulud ja ühtlasem toatemperatuur.

Tulevikus planeeritakse seadmeid kontrollida ka agregeeritud kogumitena, mis võimaldaks elektri tootmise muuta täpsemaks ja vähendada ebamõistlikke elektritootjate erakorralisi sisselülitusi.

 

Teostaja
 

Smart Load Solutions OÜ on nutikaid põrandakütte kontrollereid tootev ettevõte. Ettevõtte laiemaks eesmärgiks on ühtlustada elektrivõrgus elektri tarbimist läbi targalt juhitud küttesüsteemide.