Kratt töö otsijate ja töö pakkujate kokkuviimiseks

Tänapäeva värbamisprotsess on seotud paljuski CV-de lugemise ja sorteerimisega ning seega on võimalik info efektiivsemaks töötlemiseks ja analüüsimiseks kratti edukalt ära kasutada. Nii näiteks suudab Skillifici tehisintellekti rakendus läbi veebi, partnerite andmete ning avalike andmekogude leida ja profileerida potentsiaalsed kandidaadid erinevatele töökohtadele ja ühtlasi ka hinnata nende sobivust nendele töökohtadele. Järgmise 5-10 aasta perspektiivis võiks ettevõtte hinnangul kogu värbamisprotsessi ka täielikult automatiseerida.

 

Kratil põhinev lahendus

 

Täna on Skillific krati õpetamisel veel testfaasis, kuna krati täielikuks rakendamiseks puudub piisavalt hea kvaliteedi ning mahuga treeningandmestik. Samas tegutseb ettevõte koostöös Finesta Balticuga nende andmetele tuginedas ja seega on Skillificu andmebaasis juba praegu umbes 400 000 kasutajaprofiili ning lisaks väiksem arv töökohaprofiile. Nende andmete põhjal saab kratt ennustada potentsiaalsete kandidaatide sobivust vabadele ametikohtadele ja pakub paremat kvaliteeti ja lahendust andmete lihtsama salvestamise ning kogumise näol, mis muidu on äärmiselt ressursimahukas protsess ja jätab üldjuhul kasutamata juba varem analüüsitud kandidaatide profiilid.

 

Potentsiaalsete kandidaatide ning vabade töökohtade jaoks vajalike oskuste sobitamisel lähtub Skillifici kratt muuhulgas Euroopa Komisjoni poolt loodud oskuste, kvalifikatsioonide ja elukutsete Euroopa klassifikatsioonist ESCO, kus on defineeritud paljude eluvaldkondade oskusevajadused. Selle põhjal otsib kratt töökoha profiilile sarnaste oskuste kategooriasse sobivaid oskusi potentsiaalsete kandidaatide profiilidest.

Tulemus

 

Krati ehk masinõppel põhineva tarkvara abil saab tööjõu värbamise käigus töö pakkuja potentsiaalseid kandidaate vajalike oskuste ja teadmiste analüüsimise kaudu paremini üles leida. Lahenduse välja töötanud ettevõte Skillific on seadnud eesmärgiks arendada oma masinõppe võimekust edasi muuhulgas koostöös suurkorporatsioonidega, kelle andmebaasid värbamisprotsessidega seotud andmepunktidega võimaldavad kratti välja treenida ning teha paremaid värbamissoovitusi. Ettevõtte tehnoloogia arengule aitaks ettevõtte hinnangul kindlasti kaasa ka see, kui Eestisse loodaks Soome andmebaasiga MyData sarnane keskkond, mis võimaldaks ettevõttel tööotsija nõusolekul pääseda ligi suuremale hulgale andmetele ja seeläbi osutada paremat teenust nii töö otsijale kui ka töö pakkujale.

 

Teostaja

 

Eestis tegutsev idufirma Skillific arendab krati ehk masinõppel põhineva tarkvara abil tööjõu värbamise teenust ning võimaldab töö pakkujal potentsiaalseid kandidaate vajalike oskuste ja teadmiste analüüsimise kaudu üles leida.