Põldudel toimuva kaardistamine satelliidipildilt krati abil

Pindalatoetuste administreerimine, kontrollii vajavate põldude valimine ja kohapealne kontroll on aeganõudev ning kulukas ülesanne. Praegu kontrollitakse valimi alusel minimaalselt 5% toetuse taotlejatest kohapeal. Satelliidiandmetelt saadud informatsiooni abil tekib võimalus taotlejaid kohapealse kontrolliga mitte tülitada, vaid pigem enne tähtaja saabumist eelnevalt hoiatada ning tähtaja möödudes suunata kohapealne kontroll vaid vajalikesse kohtadesse.  

 

Kratil põhinev lahendus
 

Satelliitide andmeid masinõppel põhineva algoritmiga analüüsides saab teada, kas põlde on vegetatsiooniperioodi ajal niidetud või mitte. Indikatsiooni selleks annavad biomassi muutused vegetatsiooniperioodi jooksul. Tulemuste õigsust kontrollitakse paralleelselt väga suure hulga testpõldude peal. Igal aastal täiendatakse algoritmi ja seeläbi paraneb tabavus.

 

Tulemus
 

PRIA saab pideva ülevaate kogu Eesti põldudel toimuvast.  Vähenevad väljamaksed taotlejatele, kellel toetuse saamiseks vajalik niitmise või karjatamise nõue täitmata. PRIA töötajatel ning põllumeestel tekib aga võimalus näha kaardil pidevalt uuenevat infot põldude kohta. Arvestades, et põldudel kohapeal kontrollimas käimine on aeglane ja ressursimahukas, kiirendab tehisintellekti kasutamine protsessi ja säästab ressursse - eelkõige inimesi.

 

Teostaja
 

Kratti aitasid teostada KappaZeta OÜ, mis on Tartu Observatooriumis 2015. aastal loodud spin-off, ja CGI Eesti AS. Projekti teostatakse PRIA projekti SATIKAS raames, milles kasutatakse Euroopa Kosmoseagentuuri kogutavaid Sentinel-1 ja Sentinel-2  satelliidiandmeid. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on Eesti Vabariigi Maaeluministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. PRIA on Euroopa Liidu akrediteeritud makseagentuur, mille ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste ning turukorralduslike toetuste andmise korraldamine. Tegemist on põllumajandusega seotud riiklike registrite (põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register ning põllumajandusloomade register) ja muude andmekogude pidajaga, nende andmete töötleja ning analüüsijaga.