KRATTIDE ARENDAMISEKS

Antud koolitused peaksid nende läbinule andma ülevaate ja teadmised krati projekti arendamiseks. Koolitused on mõeldud enim krati projekti tellija poole esindajatele.

Koolituste nimekiri on jooksvalt täienev.

Tehisintellekti rakendamise töötuba II (Dage Särg)

Koolitus “Tehisintellekti rakendamine 2” on jätkukoolitus. Kõigepealt tuletatakse meelde esimeses osas läbitud teemad ning siis jätkatakse spetsiifilisemalt andmete ettevalmistamise ning nende kasutamisega masinõppe projektis. Kuna andmed on taolistes projektides võtmetähtsusega, siis ei piirduta koolitusel vaid teooria ning kogemustega - osalejatel on reaalne võimalus käised üles käärida ning katsetada tööd andmetega.

Koolitaja Dage Särg (STACC).

Koolituse slaidid.

Tehisintellekti rakendamise töötuba I (Dage Särg)

Tehisintellekt on üha populaarsemaks muutuv tehnoloogiavaldkond, mille abil on võimalik kasvatada ettevõtete loodavaid lisandväärtusi ning lisada efektiivsust avaliku sektori tööprotsesside voogu. Tehisintellekti tehnoloogiatest väärib enim tähelepanu masinõppe meetod, mille käigus on süsteem võimeline andmete põhjal õppides lahendama teatud ülesandeid ilma, et lahendamise algoritm oleks süsteemi sisse programmeeritud. Antud teema tutvustamiseks viime läbi koolituse tehisintellekti rakendamisest.

Kratisõbraliku tarkvaraarenduse töötuba (2021)

Antud koolitusel pannakse rõhku masinõppe projektidest saadud kogemustele, millele tuginedes on hea teha järeldusi ning saada õppetunde tulevaste projektide tarvis. Lisaks on koolitusse kaasatud ka praktiline osa, mille käigus saab uusi teadmisi kinnistada. Koolitus viiakse läbi põhimõttel et tuuakse näiteid varem läbiviidud Kratiprojektidest ja lahendatakse probleeme interaktiivselt. Koolituse materjalid on leitavad siit.

Andmeteaduse projekti läbiviimine

Koolituse eesmärgiks on anda avaliku sektori projektijuhtidele ülevaade andmeteaduse projektidest ning sellest kuidas neid paremini läbi viia. Eelkõige keskendutakse koolitusel andmeteaduse projektide PoC faasile, kus määramatus on veel väga suur. Koolitus on kolmeosaline.

Automaatne info eraldamine eestikeelsest tekstist

Antud koolitusel keskendutakse automaatsel info eraldamisel eestikeelsest tekstist - olemasolevad töövahendid, nende rakendusvõimalused ning eesti keele iseärasused automaattöötluse seisukohast. Koolitus on mõeldud projektijuhtidele. Koolituse viis läbi Dage Särg.

Kratisõbralik tarkvaraarendus 1 (2020)

Koolituse eesmärk on anda arusaam sellest, kuidas on üles ehitatud üks masinõppeprojekt, mille poolest see erineb tarkvaraarendusprojektidest ning mis on eeldused selleks, et projekt saaks ellu viidud võimalikult efektiivselt ja kõrge õnnestumistõenäosusega.

Automaatne info eraldamine eestikeelsest tekstist

Koolitusel keskendutakse automaatsel info eraldamisel eestikeelsest tekstist. Koolitusel käsitletakse muuhulgas teksti segmenteerimist, aja- ja nimeüksuste tuvastamist ja oma nimeüksuste lisamist, leksikonide loomist ja teksti lemmatiseerimisel kasutades EstNLTK teeki.

Tehisintellekti rakendamise töötuba II (esimene osa)

Koolitus “Tehisintellekti rakendamine 2” on "Tehisintellekti rakendamine 1" jätkukoolitus. Kõigepealt tuletatakse meelde esimeses osas läbitud teemad ning siis jätkatakse spetsiifilisemalt andmete ettevalmistamise ning nende kasutamisega masinõppe projektis. Kuna andmed on taolistes projektides võtmetähtsusega, siis ei piirduta koolitusel vaid teooria ning kogemustega - osalejatel on reaalne võimalus käised üles käärida ning katsetada tööd andmetega.

Koolituse slaidid.

Tehisintellekti rakendamise töötuba I (Tiit Sepp)

Tehisintellekt on üha populaarsemaks muutuv tehnoloogiavaldkond, mille abil on võimalik kasvatada ettevõtete loodavaid lisandväärtusi ning lisada efektiivsust avaliku sektori tööprotsesside voogu. Tehisintellekti tehnoloogiatest väärib enim tähelepanu masinõppe meetod, mille käigus on süsteem võimeline andmete põhjal õppides lahendama teatud ülesandeid ilma, et lahendamise algoritm oleks süsteemi sisse programmeeritud. Antud teema tutvustamiseks viime läbi koolituse tehisintellekti rakendamisest.

Ülevaade kratist tehnoloogilisel tasemel

Krati projektijuhtimise koolitusel keskendutakse sellele, kuidas aru saada, mida on võimalik olemasolevate andmetega ära teha ning kuidas võimalikult kiiresti ja efektiivselt valideerida masinõppe kasutusjuhte.

Andmete kontroll ja ettevalmistamine

Koolitusel keskendutakse andmete ettevalmistamisel, sellel kuidas viia läbi esialgne andmete kontroll ning hinnata kas projekti jaoks on piisavalt andmeid.

Kõnetuvastusest ja kõnesünteesist

Koolitus keskendub kõnetuvastusel ja -sünteesil nii tehnoloogilisest kui praktilisest küljest. Koolituse käigus käiakse üle olulisemad tehnilised aspektid ning mõisted, et koolituse läbinu suudaks panna erinevaid lahendusi konteksti ning tehnoloogia rakendamise võimalustest ja puudujääkidest.

Masinnägemise projekti läbiviimisest

Koolitusel keskendutakse sellel, mida on vaja masinnägemise projekti läbiviimiseks ja rakendamiseks, milliseid erinevaid lähenemisi on olemas, mis on märgendamine, mis on CNN, YOLO ja palju muud.
Koolitust viis läbi Taavi Tammiste.

Kratisõbralik tarkvaraarendus 2 (2020)

Koolituse eesmärk on anda osalejale terviklik arusaam kõnetuvastusest nii tehnoloogilisest kui praktilisest küljest. Koolituse käigus käiakse üle olulisemad tehnilised aspektid, mõisted, puudujäägid ja rakenduskohad.