Kratikava 2019-2021

Kratikava ehk Eesti tehisintellekti kasutuselevõtu tegevuskava aastateks 2019-2021.

Mais 2019 esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ning Riigikantselei juhtimisel töötanud ekspertrühm ettepanekud.

Eestis tehisintellekti kasutuselevõtu hoogustamiseks ehk n-ö krati kasutuselevõtu tegevuskavaks.

Ettepanekute põhjal on MKM vedamisel koostatud käesolev tegevuskava ehk plaan ekspertrühma soovituste elluviimiseks. Tegemist on koondiga tegevustest, mida valitsuse tasemel astutakse tehisintellekti kasutuselevõtu edendamiseks nii riigi- kui ka erasektoris, vastava hariduse ja teadus- ja arendustegevuse (TjaA) baasi kasvatamiseks ning õigusruumi arendamiseks.

Tutvu kavaga: