Kratikava 2022-2023

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel koostatud kratikava ehk Eesti tehisintellekti kasutuselevõtu tegevuskava aastateks 2022-2023.

Käesolev Kratikava on jätk eelnevale, aastatel 2019-2021 elluviidud Eesti tehisintellekti strateegiale. Käesolev kratikava annab ülevaate tegevustest, mis on plaanis, et kratte ehk tehisintellekte veel enam Eestis kasutusele võtta ja seeläbi suurendada e-teenuste kasutajamugavust ja kättesaadavust ning riigi tõhusust. Seejuures kajastab kratikava tegevusi tagamaks inimkeskse ja usaldusväärse tehisintellekti põhimõtete järgmine. Kava käsitleb krattide kasutuselevõttu nii avalikus kui ka erasektoris, kuid ka selleks vajalikke seadusandlikke muudatusi aastateks 2022-2023 ja on paljuski käsitletav jätkuna 2019-2021. aasta tegevuskavale. 

Tutvu kavaga: