top of page

Kasutuslood

Eestis on avalikus sektoris viimastel aastatel läbi viidud umbes 100 kratiprojekti. Tehisintellekti komponendiga projekte on oma töö tõhustamiseks rakendanud umbes 50 avaliku sektori asutust. Kasutuslugude leht annab lühiülevaate läbiviidud kratiprojektidest.

"ILME"

RAHVUSARHIIV

Ilme abil saab otsida fotograafilisi jäädvustusi nii tuntud ajaloolistest isikutest kui ka oma esivanematest nende välimuse põhjal. Nimelt kasutab Ilme näotuvastustarkvara, et leida Rahvusarhiivi fotode andmebaasist Fotis isikuid, kelle näod on kõige sarnasemad üleslaaditud fotol kujutatule. Otsimiseks tuleb vaid huvipakkuv foto laadida Ilme keskkonda, kus toimub fotodelt nägude tuvastamine ja nende võrdlemine üle poole miljoni fotoga alates 1840. aastatest. Umbes kolme miljoni näo seast tagastatakse foto üleslaadijale 24 tunni jooksul e-kirja teel kõige sarnasemad vasted PDF-failina. 

Projekti staatus: valmis lahendus
Projekti aeg: 2020
Kasutav asutus: Rahvusarhiiv
Projekti meeskond: Rahvusarhiiv
Tehnoloogia: pildituvastus
Valdkond: kultuur

"OTT"

EESTI TÖÖTUKASSA

Töötukassa otsustustugi OTT võtab eelmise viie aasta töötute andmete alusel treenitud masinõppe mudeli abil kokku konkreetse inimese olukorra, prognoosides tema tööle liikumise tõenäosust aasta jooksul, uuesti töötuks jäämise tõenäosust ja tuues välja asjaolud, mis seda mõjutavad. Nii saab nõustaja kiire kokkuvõtte oma kliendi olukorrast, aga samuti ka ülevaate kõikidest oma klientidest OTTi hinnangute alusel ja see võimaldab tal seada prioriteete vastavalt klientide abivajaduse ulatusele. Lisaks kasutavad OTTi hinnanguid ka nõustajate juhid, kes saavad nõustajate töökoormust ühtlasemalt jagada ja keerulisemate kliendiportfellidega nõustajaid toetada.

Projekti staatus: valmis lahendus
Projekti aeg: 2018-2020
Kasutav asutus: Eesti Töötukassa
Projekti meeskond: CITIS, Nortal, Resta
Tehnoloogia: prognoosimudel
Valdkond: tööhõive

METSARESSURSI ARVESTAMINE KAUGSEIRE MEETODIL

KESKKONNAAGENTUUR

Keskkonnaagentuur ja KEMIT on koos arenduspartneriga loonud metsa kaugseire infosüsteemi, mis võimaldab georefereeritud kujul metsaressursi üle arvestuse pidamist ja operatiivse metsainfo kogumist ja jagamist. Loodud lahendus on poolautomaatne, põhinedes osaliselt masinõppe algoritmidel, osaliselt kaugseire andmete visuaalsel kontrollil ja osaliselt kolmandate osapoolte tarkvaralistel lahendustel. Lähteandmetena kasutatakse põhiliselt kaugseire andmeid, kuid sisendiks on ka metsateatised, mullakaardid jm andmestik (sh õpetamis- ja valideerimisandmestik). Töötluse tulemusena valmivad üle-eestilised kaardikihid olulisemate takseertunnuste kohta, näiteks lageraiealade vektorkaart (lageraiete tuvastamiseks > 0,5 ha).

Projekti staatus: valmis lahendus
Projekti aeg: 2018-2020
Kasutav asutus: Keskkonnaagentuur
Projekti meeskond: KEMIT
Tehnoloogia: pildituvastus
Valdkond: keskkond

AUTOMAATNE PIIRIKONTROLLI SÜSTEEM

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Tallinna lennujaamas ja Narva maanteepiiripunktis alustasid 2021. aasta alguses tööd esimesed automatiseeritud piirikontrolli ehk ABC väravad. Biomeetrial põhinevad automatiseeritud piirikontrolli väravad kiirendavad piiriületust ja pakuvad piirivalvurile täiendava tööriista inimese tuvastamiseks ja riiki sisenemise õiguse kontrollimiseks. ABC väravate isiku tuvastamise algoritmid vähendavad võimalust, et mõni inimene vale dokumendiga üle piiri pääseks. Peale selle on esmased testimised näidanud, et läbi ABC väravate pääseb inimene üle piiri keskmiselt 15 sekundiga.

Projekti staatus: valmis lahendus
Projekti aeg: 2020
Kasutav asutus: Politsei- ja Piirivalveamet
Projekti meeskond: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT)
Tehnoloogia: näotuvastus
Valdkond: julgeolek

"SALME"

EESTI KOHTUD

Salme on kohtuistungite salvestamise programm, mis sisaldab kõnetuvastuse tarkvara. Viimane on loodud spetsiaalselt kohtuistungitel kasutatavat sõnavara arvestades ning kohtuistungi helisalvestise kõrvale tekib istungil kõneldu kohta transkriptsioon. Kõnetuvastuse abil koostatud teksti saab reaalajas kohtuistungil muuta ning erinevate inimeste hääli istungil paremini eristada.

Projekti staatus: valmis lahendus
Projekti aeg: 2019-2022
Kasutav asutus: Eesti kohtud
Projekti meeskond: Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Tilde Eesti OÜ, Tilde SIA ja CGI Eesti AS
Tehnoloogia: kõnetuvastus
Valdkond: õigus

bottom of page