Juhendmaterjalid

Sel lehel saad tutvuda lähemalt kõikvõimalike krattide juhendmaterjalidega.

Tõlkehanke soovitused

Käesoleva juhendi eesmärgiks on anda asutustele soovitusi, kuidas tõlkehankeid läbi viia ning panna paika põhimõtted, mida kõik avaliku sektori asutused järgima peaksid.

Juhend on kättesaadav 

siit.

Andmekaitse-alane mõjuhinnang

Mõjuhinnangu peavad tegema kõik andmetöötlejad, kelle isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke arvesse võttes tekib tõenäoliselt füüsilistele isikute õigustele ja vabadustele suur oht. Juhendi on koostanud Andmekaitse Inspektsioon.

Juhend on kättesaadav 

siit.

DCAT rakendusprofiil 2.0.1

Tegu on Euroopa andmeportaalide rakendusprofiili eestikeelse tehnilise osa tõlkega.

Dokument on kättesaadav

siit.

Kontroll küsimustik

Käesoleva juhendi eesmärk on aidata otsustada, kas masinõppe projektiga võiks edasi liikuda ning kas erinevate nõuetega on arvestatud. Juhend sisaldab suuniseid masinõppeprojektide  läbiviimiseks.

Juhend on kättesaadav 

siit.

Krati valdkonna ülevaade projektijuhtidele 

Käesoleva dokument annab ülevaate  sagedasematest mõistetest, masinõppest, suurandmetest ja projektijuhtimisest.

Dokument on kättesaadav 

siit.

Juhendmaterjal 

krattide hankimiseks

Käesoleva juhend annab ülevaate sagedasematest probleemidest ning võimalikest lahendustest, mida võiks andmeteaduse projektide puhul arvestada.

Juhend on kättesaadav 

siit.

Krati testprojekti hankedokumendi ülesehitus

Käesolev dokument annab ühe võimaliku näite, andmeteaduse testprojekti hankedokumendi „Tehniline kirjeldus“ ülesehituse kohta.

Dokument on kättesaadav 

siit.

Juhendmaterjal andmete annoteerimiseks

Juhendi eesmärk on aidata pildi- või videofailide omanikel annoteerida oma andmeid, et neid kasutada süsteemide treenimiseks.

Juhend on kättesaadav 

siit.

Projekti lõuend

Projekti lõuendi eesmärk on aidata läbi mõelda kavandatavat projekti.

Dokument on kättesaadav 

siit.