Krattide ideekorje tulemused

tammist_veldre_tinits_sikkut.jpg

Minister Rene Tammist (pildil vasakult esimene) ja asekantsler Siim Sikkut (paremalt esimene) kohtusid Vootele Veldre (vasakult teine) ja Priit Tinitsaga (paremalt teine)

Krattide ideekonkursi võitsid maksejõuetusi hindavad ja töövõimetust prognoosivad kratidd

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigikantselei ekspertrühma krattide ideekonkursile laekus 74 ideed, mille seast valiti välja ja viiakse ellu kaks parimat. Neist esimene kratt aitab hinnata ettevõtete maksejõuetust ja pettuste riske vähendada. Teine kratt aga automatiseerib töövõimetuspuhkuste vormistamise ning säästab nii tööandjale kui ka Haigekassale miljoneid eurosid.​

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul oli ideekonkursi eesmärk kaasata laiemat avalikkust arutelusse, kuidas saaks tehisintellekti rakendamisega Eesti majanduse tootlikkust ja e-teenuseid uuele tasemele viia.

 

“Nii võiduideed, aga ka mitmed teised välja pakutud lahendused aitavad meil viia Eesti e-riigi teenuseid krattide abil uuele tasemele. Tahame olla tehisintellekti kasutuselevõtus esirinnas ja see tähendab nii krattide arendamist kui ka õigusliku raamistiku loomist, mis peaks silmas privaatsuse ja eetilisuse küsimusi, mida tuleb uute tehnoloogiate kasutuselevõtu puhul läbi mõelda,” selgitas Tammist.

 

Esitatud ideede seast tunnistati parimaks Priit Tinitsa kratt, mille eesmärk on hinnata ettevõtete maksejõuetust ja käivitada maksejõuetusmenetlus. Tinitsa sõnul saaks efektiivne kratt lühendada täna protsessile kuluvat aega vähemalt poole võrra. Selle käigus väheneksid pettuste riskid ja suureneksid väljamaksed võlausaldajatele. Samuti oleks efektiivne ja kiire maksejõuetusmenetlus atraktiivseks argumendiks ka investoritele, kes Eestisse ettevõtet luua soovivad. Olukorras, kus Eestis on võimalik täna ülikiirelt asutada ettevõtteid, kestab ettevõtte likvideerimine keskmiselt 3 aastat, samas kui Soomes 0,9 ja Iirimaal 0,4 aastat. Küll aga on Eesti avaliku sektori käsutuses maailma mastaabis unikaalne Äriregistri andmebaas ning Maksuameti poolt kogutav info, mis teeksid ennustustöö krati jaoks üsna lihtsaks.

 

Teise võiduidee autor on Vootele Veldre, kelle poolt välja pakutud krati ülesandeks oleks kaasajastada ajutise töövõimetuspuhkuse vormistamise süsteemi. See võimaldaks arstidel prognoosida paremini töövõimetuse kestvust ning hinnata töötaja võimekust kodus osaliselt tööd teha. Samuti saaks tööandja kohe peale töötaja haigestumist teada, kui kaua ta tõenäoliselt töölt eemal on, kas ta võib osaliselt kodus tööd teha ning planeerida paremini töötaja asendamist. Veldre idees täpsemalt kirjeldatud muudatuste juurutamine võiks luua olulist väärtust nii tööandjatele, arstidele ning elanikkonnale. Idee autori arvutuste kohaselt tähendaks osalise ajutise töövõimetuse kehtestamine tööandjate ja Haigekassa jaoks ligi 20–30 miljoni eurolist säästu hüvitiste maksmiselt.

 

Parimate ideede esitajaid tunnustatakse kutsetega sügisel toimuvale rahvusvahelisele konverentsile Tallinn Digital Summit 2019. Parimaks kuulutatud ideed võetakse pärast analüüsimist ja tehnilist täpsustamist töösse ning viiakse ellu.

 

Krattide ideekorje on osa krattide projektist, mille raames on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Riigikantselei kutsunud kokku riigiasutuste ja erasektori esindajate ekspertrühma. Ekspertrühma ülesandeks on töötada välja 2019. aasta maikuuks konkreetsed ettepanekud selle kohta, millistel aladel oleks krattidest Eestile enim kasu ja milliste meetmetega nende kasutuselevõttu toetada. Sealjuures töötatakse välja krattide kasutamisega seotud ettepanekud Eesti õigusruumi arendamiseks, et tagada õigusselgus ja vajalik ohutus.

 

Vaata, milliseid põnevaid kratte veel konkursile esitati:

 

  • Kratt, mis võrdleb riiklikult väljastatud raielubade alasid sateliitpiltidega ning tuvastab selle pealt võimalikku illegaalset metsaraiet.

 

  • Kratt, mis reguleerib reaalajas valgusfooride tsükleid, võttes arvesse liikluskaameratest saadava info terves linnas, et suurendada liiklusvoogude efektiivsust.

 

  • Kratt, mis soovitab planeeritavate kergliiklusteede trasse, kasutades spordirakenduste - nagu Strava ja Endomondo - avalikke andmebaase.

 

  • Kratt, mis soovitab koolilõpetajatele edasisi erialavalikuid, jälgides nende õppeedukust ning võimekustestide tulemusi ning kõrvutades neid tööturu nõudlusega.

 

  • Kratt, mis transkribeerib politseile ja päästeteenistusele tehtud kõnesid ning soovitab saadud info pealt kahju ennetavaid meetmeid (nt patrullide asukohad).

 

  • Kratt, mis suunab riiklikes dokumendihaldussüsteemides päringuid ja kirjasid õigetele inimestele, arvestades eelnevate sarnaste päringute käiku.

 

  • Kratt, mis soovitab sama toimeainega, kuid odavama hinnaga retseptiravimeid, et vähendada inimeste kulutusi ravimitele.   

 

  • Kratt, mis hindab ettevõtete aastaaruandeid ning teisi avalikke finantsnäitajaid ning raporteerib maksuametile potentsiaalselt kahtlase maksukäitumisega ettevõtted.

 

Saada oma krati idee!

Tahad esitada oma krati-idee, kuid ei jõudnud seda konkursile saata? Pole midagi - pane oma idee kirja ja saada see aadressil ott.velsberg@mkm.ee

Tutvume Sinu ideega ja võtame ühendust!