Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Kliendivestlused on hindamatu infoallikas juhtimisotsuste tegemisel. Vestlusest on võimalik leida müügivõimalusi, rahulolematuid kliente, parenduskohti jms. Muutmaks kõnedes olev info tavakasutajale hõlpsasti kättesaadavaks, teeb Telia koostööd tehisintellektipõhiseid vestluste analüüsilahendusi pakkuva ettvõttega Feelingstreamiga. 

 

Kratil põhinev lahendus

 

Analüüsilahendus aitab esmalt krattide abil kõnedes oleva vestluse muuta tekstiks reaalaja lähedase kiirusega. Seejärel leiavad kratipõhised lahendused iga vestluse meelsuse, teema ning muud äriliselt olulised infokillud. Pärast seda on Telia töötajatel võimalik lihtsasti kuulata/lugeda igat vestlust, jälgida vestluste teema/meelsuse arenguid ajas ning teha päringuid leidmaks informatsiooni otsuste tegemiseks.

 

Tulemus
 

Tänaseks on transkribeeritud kümneid tuhandeid tunde kõnesid, muudetud nende sisu tavakasutajale hõlpsasti kättesaadavaks. Selle tulemusena on võimalik ilma kontaktikeskuse vahenduseta vaadata kõikide kliendivestluste sisse, leida üles müügivõimalused, teenuste olulisemad parenduskohad, jälgida kampaaniate kulgemist, leida rahulolematud kliendid, leida ostusooviga kliendid, määrata klienditeenindajate koolitusvajadusi jne. 

 

Kokkuvõttes on Feelingstreami vestluste analüüsivahend andnud prillid juhtidele lihtsustamaks otsuste tegemist kliendivestluste põhjal. Lisaks säästab Telia aastas ligikaudu 12 000 töötundi, sest kõnekokkuvõtteid teeb kratt, mitte klienditeenindaja.

 

Teostaja

 

Põhjamaades ja Baltikumis tegutsev start-up Feelingstream aitab kliendivestlustest krattide abil leida äriliselt olulisi signaale, näiteks müügivõimalusi, rahulolematuid ja lahkuvaid kliente. Feelingstreami lahendusi kasutavad mitmed suured ettevõtted sealhulgas näiteks ka Põhjamaade suurim pank Nordea.