KRATTIDE ARENDAMISEKS

Kratisõbraliku tarkvaraarenduse töötuba

Antud koolitusel pannakse rõhku masinõppe projektidest saadud kogemustele, millele tuginedes on hea teha järeldusi ning saada õppetunde tulevaste projektide tarvis. Lisaks on koolitusse kaasatud ka praktiline osa, mille käigus saab uusi teadmisi kinnistada. Koolitus viiakse läbi põhimõttel et tuuakse näiteid varem läbiviidud Kratiprojektidest ja lahendatakse probleeme interaktiivselt.

Ülevaade kratist tehnoloogilisel tasemel

Krati projektijuhtimise koolitusel keskendutakse sellele, kuidas aru saada, mida on võimalik olemasolevate andmetega ära teha ning kuidas võimalikult kiiresti ja efektiivselt valideerida masinõppe kasutusjuhte.

Andmete kontroll ja ettevalmistamine

Koolitusel keskendutakse andmete ettevalmistamisel, sellel kuidas viia läbi esialgne andmete kontroll ning hinnata kas projekti jaoks on piisavalt andmeid.

Andmeteaduse projekti läbiviimine

Koolituse eesmärgiks on anda avaliku sektori projektijuhtidele ülevaade andmeteaduse projektidest ning sellest kuidas neid paremini läbi viia. Eelkõige keskendutakse koolitusel andmeteaduse projektide PoC faasile, kus määramatus on veel väga suur. Koolitus on kolmeosaline.

Automaatne info eraldamine eestikeelsest tekstist

Antud koolitusel keskendutakse automaatsel info eraldamisel eestikeelsest tekstist - olemasolevad töövahendid, nende rakendusvõimalused ning eesti keele iseärasused automaattöötluse seisukohast. Koolitus on mõeldud projektijuhtidele. Koolituse viis läbi Dage Särg.

Kõnetuvastusest ja kõnesünteesist

Koolitus keskendub kõnetuvastusel ja -sünteesil nii tehnoloogilisest kui praktilisest küljest. Koolituse käigus käiakse üle olulisemad tehnilised aspektid ning mõisted, et koolituse läbinu suudaks panna erinevaid lahendusi konteksti ning tehnoloogia rakendamise võimalustest ja puudujääkidest.

Masinnägemise projekti läbiviimisest

Koolitusel keskendutakse sellel, mida on vaja masinnägemise projekti läbiviimiseks ja rakendamiseks, milliseid erinevaid lähenemisi on olemas, mis on märgendamine, mis on CNN, YOLO ja palju muud.
Koolitust viis läbi Taavi Tammiste.

Kratisõbralik tarkvaraarendus 1

Koolituse eesmärk on anda arusaam sellest, kuidas on üles ehitatud üks masinõppeprojekt, mille poolest see erineb tarkvaraarendusprojektidest ning mis on eeldused selleks, et projekt saaks ellu viidud võimalikult efektiivselt ja kõrge õnnestumistõenäosusega

Kratisõbralik tarkvaraarendus 2

Koolituse eesmärk on anda osalejale terviklik arusaam kõnetuvastusest nii tehnoloogilisest kui praktilisest küljest. Koolituse käigus käiakse üle olulisemad tehnilised aspektid, mõisted, puudujäägid ja rakenduskohad.

Automaatne info eraldamine eestikeelsest tekstist

Koolitusel keskendutakse automaatsel info eraldamisel eestikeelsest tekstist. Koolitusel käsitletakse muuhulgas teksti segmenteerimist, aja- ja nimeüksuste tuvastamist ja oma nimeüksuste lisamist, leksikonide loomist ja teksti lemmatiseerimisel kasutades EstNLTK teeki.