ANDMETEADUSEST

Andmeteadus on popp!

Praktilise koolituse “Andmeteadus on popp” eesmärgiks on anda ülevaade andmeteadusest, sh masinnägemisest, andmete visualiseerimisest, Pythoni teekidest ja paljust muust. Kokku on koolitusvideosid 15 ning kõik on leitavad ühest videoloendist.

Koolitajateks on Kristjan ning Eneli Eljand.

Koolituste materjalid on kättesaadavad siit.


Koolituse korraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

Tableau koolitus analüütikutele koos materjalidega

Tableau tarkvara koolitus on eelkõige suunatud nendele avaliku sektori andmeanalüütikutele ja teistele andmetega tegelejatele, kes on teadlikud andmete visualiseerimisest ja töötlemisest, kuid ei oma laiapõhjalisi kogemusi ning oskuseid andmeanalüütika tööriistaga või kitsamalt Tableauga. Koolitus keskendub Tableau rollidele Author, Designer, Analyst.

Koolitusel tehakse ka praktilisi harjutusi. Materjalid kättesaadavad siit.

Tableau koolitus juhtidele koos materjalidega

Koolituse eesmärk on tutvustada avaliku sektori juhtidele Tableau tarkvara võimalusi. Andmeanalüütika väärtuslik juhtidele uutmoodi aruannete tellimiseks ning tarbimiseks. Koolitusel antakse ülevaade nii teoreetilisest kui ka praktilisest poolest.

Materjalid kättesaadavad siit.

Isikuandmete töötlemine andmeanalüütikas

Koolitusel tutvustatakse sissejuhatavalt andmekaitse üldpõhimõtteid ja arutatakse nende sisustamist püsititatud probleemkohtade võtmes.  Eraldi teemana selgitatakse isikuandmete eriliikide töötlemise erisusi võrreldes tavaliste isikuandmetega. Materjalid (PDF) juurde lisatud.

Andmeteaduse projekti läbiviimine

Koolituse eesmärgiks on anda avaliku sektori projektijuhtidele ülevaade andmeteaduse projektidest ning sellest kuidas neid paremini läbi viia. Eelkõige keskendutakse koolitusel andmeteaduse projektide PoC faasile, kus määramatus on veel väga suur. Koolitus on kolmeosaline.